– Skjønsfjell må forholde seg til fakta

Svar til varaordfører Karl Gunnar Skjønnsfjell og Nordlandia Hotel i Framtid i Nord, 22. september.

  Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

I dette intervjuet kaller Skjønnsfjell etableringen av Norlandia for en vanvittig stor feil og at kommunen ga gratis tomt til etableringen. Jeg vet ikke hvem varaordføreren har sin informasjon fra, men sannheten er at prisen på tomta var kr 566 270 som Norlandia selvfølgelig betalte i sin helhet. Jeg forventer at når sentrale folk uttaler seg så forholder de seg til fakta og ikke driver feilinformasjon.

FAKTA: Torbjørn Evanger reagerer på uttalelsene til varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell om at Norlandia ble gitt bort.   Foto: Martin Hauken Johannessen

Dette hotellet kan bli brukt til rusomsorg eller asylmottak

Denne uka skal kommunestyret i Nordreisa diskutere bruksendring for Storslett Hotell.


De skulle drive et sesonghotell i tre sommermåneder for å betjene Nordkapp turismen. Den bedriftsøkonomiske siden med slike investeringer er det jo selvfølgelig bedriften som vurderer og ikke noe ordføreren eller andre i kommunen har noe vetorett på. Husker godt første møte med Norlandia hvor jeg konfronterte dem med om det virkelig var mulighet å forsvare investeringene med 3 mnd drift. Dette hevdet de at de hadde kontroll på og da blandet ikke vi oss inn i dette. Det var jo deres penger som skulle investeres og ikke kommunens.


Politikerne positive: Mestringshusene og Hero leverer anbud denne uka

Kommunestyret i Nordreisa har gitt positive signaler til etablering av rusomsorgstjeneste eller asylmottak på Storslett.


Vet ikke hvor galt det var, men det hører jo med til dette bildet at eierne av Risa Hotell også heiv seg til og bygde et hotell til ved Statoil på Storslett. Går ut fra at også de så et marked for å møte bussturismen.

I mange år var det +/- 10 busser hver natt parkert i Nordreisa med Nordkapp turister. Dette har jo endret seg veldig de senere årene.


– Rusomsorg er den mest aktuelle kandidaten

Tilbudet kan medføre 30-40 nye arbeidsplasser - og et mer forutsigbart tilbud enn et asylmottak, ifølge eieren.


Videre hevder Skjønnsfjell at Norlandia ikke var registrert i Nordreisa og ikke skattet til kommunen. Dette vet jeg ikke noe om, men generelt så går jo selskapsskatten til staten enten det er lokale eller fjerne eiere. Det er jo skatten fra arbeidstakerne i all hovedsak som er interessant for kommunene. Lokalt eierskap er viktig av mange årsaker men akkurat når det gjelder selskapsskatten så betyr det mindre. De aller fleste slike selskaper er jo i dag Aksjeselskaper. Hadde det vært personlige selskaper har det stilt seg annerledes.