Hvor har du tenkt vi skal hen?

Åpent brev til ordfører Hilde Nyvoll fra Olaug Bergset i Nordreisa Sp.

Olaug Bergset, Nordreisa Sp  Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

I ordførerbloggen 14.10 forteller du at Nord-Troms regionråd har vedtatt å anbefale sine eierkommuner om å vedta intensjonsavtale med mål om avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd bestående av Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og de 6 nordtromskommunene. Opplysningen er inneklemt mellom nyheten om at Havnnes får bredbånd, Storeng dessverre ikke, og at Leirbukthulas venner har hatt workshop sammen med kommunen. Du sier ingenting om hva som er din politiske strategi på vegne av Nordreisa med dette oppsiktsvekkende vedtaket.


MENINGER:

Nord-Troms «Der kontraster former folk»

– Hva mener Ordførerne i regionen at Tromsø-området kan gi Nord-Troms som ikke vi har klart sjøl?


Det er vanskelig å se hva som er begrunnelsen for å stemme for at Nord-Troms skal inngå i regionrådet til Tromsø. I saksutredninga beskrives bare prosessen for å få gjennom den nye organiseringa, det er ingenting som forteller hva som skal oppnås utover «å bli en politisk maktfaktor som samler og styrker hele regionen».  Dere forutsetter åpenbart at hele den nye regionen har gjennomgående felles interesser, men disse er ubeskrevet, bortsett fra at dere i vedtaket oppfordrer kommunestyrene om «innspill til aktuelle samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv». Dette fremstår sørgelig syltynt.


Frykter en splittelse i Nord-Troms

Tidligere Kåfjord-ordfører Svein Leiros mener samarbeidet i Nord-Troms settes på spill med flørtingen med Tromsø-områdets regionråd.


Referatet fra Regionrådsmøtet 28. september forteller at prosessen videre skal gå lynraskt, med beslutninger i kommunestyrene før 1. desember i år. Et annet vedtak i samme regionrådsmøte er å utsette arbeidet med regional strategisk næringsplan i Nord-Troms i påvente av at organiseringa er bestemt.

Nord-Troms studiesenter, Rust (ungdomssatsingen) og andre samarbeid i Nord-Troms videreføres med dagens 6 eierkommuner i et eget selskap. Hvordan dette skal organiseres og finansieres beskrives ikke.

Eksempler på det som er oppnådd gjennom samarbeid i Nord Troms, er alt fra Ymber og Avfallsservice til Halti, Skjervøy som maritimt senter og Senter for nordlige folk. Og Nord-Troms studiesenter, DMS, et godt tilbud innen videregående skole, en veldig bra ungdomssatsing. De siste årene har samarbeidet i Visit Lyngenfjord gitt muligheter for en markedsføring av hele regionen som reiselivsdestinasjon. Felles for disse eksemplene er at de krever iherdig og målbevisst politisk innsats både ved etablering og videreføring, jfr. for eksempel Studiesenteret.


Vil ha mer innflytelse til kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området

Et enstemmig Nord-Troms regionråd ønsker å gå inn i et samarbeid med Tromsø-områdets regionråd.


Regionrådet har ulike roller i eksemplene over, men nettverket, identiteten og den politiske samhandlinga som utvikles der, har vi ikke råd å miste. Vi har felles interesser med Tromsø i noen saker, med Balsfjord og Karlsøy i noen flere saker, og med andre kommuner eller regioner i andre. Og disse nettverkene må vi videreutvikle og pleie ut ifra strategisk tekning for å ivareta Nord-Troms sine interesser i ulike saker. Det er forståelig at Tromsø som sliter med sin posisjon i landsdelen, vil hale i land en strategisk seier ved å knytte Nord-Troms til seg, men Nord-Troms og ikke minst Nordreisa som regionsenter, har mange tjenester og tilbud som blir satt i spill og usikkerhet med en slik strategi. Vi gjør oss til politiske evnukker med å knytte oss til Tromsø på denne måten.

Nord-Troms er en liten region i en stor verden, men vi blir ikke større av å slå oss sammen med Tromsø. Vi blir borte. Vi er ikke et politisk slagskip uansett, men vi har oppnådd mye ved å stå sammen utad, dyrke vår egenart og den gamle nordkalottkunsten, å ro mellom holman.