Useriøse og usanne påstander fra Høyres EU-tilhengere

Sp vil fortsatt stå opp for tjenester nært folk i hele landet, skriver Ivar B. Prestbakmo.

SLØSING: Ivar Prestbakmo, fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune, mener det vil være et historisk pengesløseri om Stortinget vedtar å bygge et nytt regjeringskvartal til 36 milliarder kroner.   Foto: TOM BENJAMINSEN

leserbrev

Flere av Høyres førstekandidater til høstens Stortingsvalg bruker mye tid på å komme med usanne påstander om Senterpartiet, EØS, norske arbeidsplasser og norske interesser etter Storbritannias Brexitavtale med EU, deriblant Høyres stortingskandidat i Troms Erlend Svardal Bøe gjennom leserinnlegg i diverse aviser.Svardal Bø og Høyres påstand om at Senterpartiet vil skrote EØS uten at det finnes et handelsregime som ivaretar markedsadgang for fisk, er selvfølgelig bare tull. Sp har alltid stått opp for norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping og handel med andre land. Vi vil selvfølgelig sørge for at vi til enhver tid har et handelsregime som sikrer norsk fisk adgang til internasjonale markeder, deriblant EU. Men vi er i motsetning til Høyre, opptatt av norsk råderett over norske fiskeressurser og øvrige naturressurser, og at det skal gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Med Høyre i regjering ser vi gang etter gang en sentraliseringspolitikk som ikke gjør det.

En bedre avtale med EU burde alle ha interesse av som er opptatt av norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping i hele landet. At Høyre først og fremst er opptatt av norsk medlemskap i EU gjør at deres halleluja til EØS framstår litt sært. At dagens regjeringsflertall bruker EØS avtalen til å underordne oss EU på svært mange områder som går ut over norske arbeidsplasser, burde bekymre lokale Høyrefolk mere, enn at Sp ønsker å ha et bedre avtaleforhold med EU enn dagens EØS-avtale.

Vi vet alle at Høyre ønsker Norge inn i EU, stikk i strid med hva det store flertall av Norges befolkning gjør. Gjennom EØS avtalen gir dagens regjeringsflertall jevnlig fra seg makt og myndighet på mange områder som Storbritannia nå har fått tilbake myndighet på gjennom Brexitavtalen. Når Svardal Bø og Høyre prøver å framstille det som at det er EØS eller ingenting, så har det tidligere EU landet Storbritannia en gang for alle bevist at det er usant. At det gjør at Høyres og Svardal Bøs våte drøm om norsk EU medlemskap som eneste saliggjørende for Norges framtid framstår enda mere meningsløst for folk flest i hele Norge, er sikkert trist for Svardal Bø og Høyre, men det er bra for Nord-Norge og resten av landet.

Hva Høyre i regjering faktisk mener om norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser har de vist flere ganger. Eksempelvis måtte Høyre og Frp etter stor offentlig debatt heldigvis gi opp sitt ønske om å selge eierandeler i Kongsberg Gruppen. Regjeringens mest ekstreme forslag kom da den ønsket å kaste Norges konsesjonslover over bord. Regjeringen foreslo at vi skulle avvikle noe av det stolteste ved norsk politisk historie, nemlig lovene som har sikret nasjonalt eierskap til evigvarende naturressurser. Naturressurser avgjørende for norske arbeidsplasser og verdiskaping, som Høyre glatt overlater råderetten over til hvem som helst i verden, det er hva Høyre faktisk står for.

Sp vil fortsatt stå opp for tjenester nært folk i hele landet, mot Høyreregjeringens politikk med sentralisering og byråkratisering av landet. Vi vil stå opp for tjenester viktig for innbyggere og næringsliv, for en nasjonal politikk som gir mulighet for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Da trengs en ny regjering etter høstens Stortingsvalg med et sterkt Senterparti som lytter til folk flest.