– Tvert imot blir det bare verre og verre

Kvænangen Høyre retter nye skyts mot kommuneledelsen i kommunen.

Leder for Kvænangen Høyre hevder kommuneledelsen i kommunen gang på gang viser hvordan man ikke skal styre en kommune.   Foto: Privat

leserbrev

Ledelsen i Kvænangen kommune, med kommunedirektør og ordfører som de øverste ansvarlige viser gang på gang over lang tid hvordan man ikke skal styre en kommune. Kvænangen Høyre har siden 2019 prøvd å gjøre ledelsen oppmerksomme på den dårlige forvaltningen, vi har sendt utallige henvendelser og tatt opp i de ulike utvalgene at dette må bli bedre. Det vi ser, er at det tvert imot bare blir verre og verre.


MENINGER:

Vi forventer at ordfører gjør noe med kommunikasjonen

«De som kommer dårligst ut av dette er innbyggerne i Kvænangen.»


Kvænangen kommune hadde kommunestyremøte torsdag den 29. april, til dette møte hadde Kvænangen Høyre sendt inn 4 grunngitte spørsmål. Disse blir innsendt 3 dager på forhånd slik at kommunedirektør og ordfører kan forberede svarene. Det var utrolig skuffende å sitte og høre på hvilke svar de kom med. Dette er de grunngitte spørsmålene:

  • Kvænangen Høyre spurte om møteplan med oversikt over utvalg ville bli oppdatert med de utvalgene som mangler. Til svar får vi at utvalg vil bli lagt til når de har hatt møter i 2021. Det som ikke nevnes er at det allerede ligger utvalg på oversikten som ikke har hatt møter, men det groveste er at kontrollutvalget ikke nevnes og de har hatt møte i 2021. Protokollen fra dette møtet er heller ikke lagt ut.
  • Kommunestyret hadde møte den 9.Februar, det ble lagt protokoll fra dette møte med flere og grove feil. Vi spurte om protokollen fra dette møte ville bli korrigert, vi har påpekt flere ganger at feil protokoll ligger ute. Vi fikk til svar at dette ikke er nødvendig da man bare kunne se på video fra møte for å få en korrekt protokoll.
  • I de senere år har det ikke blitt lagt ut saker eller dokumenter som skal til offentlig gjennomsyn eller høring på det kommunale servicekontoret på Sørstraumen. Et så viktig dokument som økonomiplan og budsjett for kommunen ble ikke lagt ut. Vi spurte om vi kunne få en garanti på at slike papirer for ettertiden ville bli lagt ut slik at de er tilgjengelig for publikum. Til dette svarte ordfører at han selvfølgelig ikke kunne gi noe som helst garanti for dette.
  • Kommunen har vært gjenstand for flere tilsyn og i rapportene i etterkant så har det kommet flere pålegg fra de ulike tilsynene. Kommunestyret har ikke alltid blitt informert om flere alvorlige rapporter og vi spurte derfor om det er flere tilsyn og rapporter som kommunestyret burde være informert om. Vi ville også vite om kommunen ville få lukket disse påleggene innen tidsfrist. Det ble lovet at pålegg ville bli lukket innen tidsfrist og at det er prosjekter på gang for å lage og revidere rutiner og planer.

Når man får slike svar på konkrete spørsmål, så skjønner man at det er store utfordringer i Kvænangen kommune. Den kommunale forvaltningen er på et så lavt nivå at det kan gå på bekostning av god saksbehandling. Når medlemmer i utvalg ikke får tilgang på nødvendige dokumenter, protokoller og referater, så bør alarmklokkene gå for fullt. Men ledelsen med ordfører som øverste ansvarlig går for taktikken med å lukke øynene og håper at det fikser seg selv.


Debattinnlegg

Det har vært flere hendelser i de siste månedene som viser at rutiner ikke er på plass

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik svarte på Geir-Morten Olsens første debattinnlegg. Her kommer responsen fra Olsen.


Alle kommuner har et reglement for folkevalgte, som er et reglement for den politiske organisasjonen og de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Når forvaltningen utføres så er det flere paragrafer som ikke følges og som blir ignorert:

  • Innkalling til kommunestyremøte skal være minst 11 dager før og i andre utvalg 8 dager.
  • Protokoll skal signeres av møteleder + 2 medlemmer
  • Alle henvendelser til kommunen skal besvares med når saken er mottatt, forventet saksbehandlingstid og saksbehandler.

Disse paragrafene følges ikke og i tillegg så la Ap og bygdelista ned teknisk utvalg og utvalg for oppvekst og omsorg. Disse utvalgene er fortsatt omtalt i reglementet selv om det er over et år siden de ble nedlagt.


DEBATTINNLEGG

Kvænangen er åpen og demokratisk, men vi skal bli bedre på kommunikasjon!

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik svarer på Geir Morten Olsens debattinlegg om Kvænangen kommune.


Sist men ikke minst så er kommunens hjemmeside så uoversiktlig at det er nesten umulig å finne frem.

Kvænangen Høyre håper virkelig at ordfører og kommunedirektør tar dette på alvor og får forvaltningen opp på et nivå som Kvænangen fortjener. Våre innbyggere fortjener så mye mer, nøkkelen er informasjon, åpenhet og tilgjengelighet. God forvaltning er også grunnlaget for god politikk og gode politiske diskusjoner i de ulike utvalgene.