Det grønne landbruksskiftet

Den økologiske ambisjonen må gjeninnføres, skriver Fred. Johansen.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

leserbrev

Landbrukets Klimaplan – som bøndene er blitt enige med regjeringen om – innebærer en utslippsreduksjon på 5 millioner tonn CO2. En viktig grunn til at dette tallet er unødig lavt er at Klimaplanens arkitekter har gjort seg stor flid med å omgå økologisk jordbruk som en vesentlig bidragsyter.

Noe av det første Høyreregjeringen foretok seg var å ignorere målsettingen om at 15 % av jordbrukets produksjon skulle økologiseres, med det resultat at Norge i dag har et omlagt areal på under 5 prosent.


Sterkere vern av myra

Myrer og våtmarker er våre aller mest effektive karbonlagre, og de er også svært viktige for å sikre det biologiske mangfoldet.


Tross økt etterspørsel har nedgangen pågått siden 2012. Bortfallet av øko-ambisjoner fører altså til at vi må importere økende mengder økologisk mat, og da kan man jo spørre seg hvor økologisk denne maten blir – med fossildrevet transport.

Ved omlegging til bruk av husdyrgjødsel vil man oppnå langt lavere utslipp av den svært potente klimagassen N2O (lystgass), enn ved bruk av kunstig gjødsel. Det vil bli et sunnere mikroliv med mer organisk materiale i jorda, bedre karbonbinding, og enga vil bedre tåle mer ekstremvær.

Dessuten: energiforbruket – og derved klimautslippet – vil bli langt lavere.

La oss heller ikke glemme at verdens fosfatreserver ikke er ubegrensede.

Etter mitt skjønn må en ny og mer klimavennlig regjering se det som en primæroppgave å gjeninnføre den økologiske ambisjonen i norsk landbruk – også av hensyn til naturmangfold og dyrevelferd.


Åpner ny utstilling om nyttevekster

Visste du at mye av det vi ser på som ugress, faktisk kan brukes?