Så klart at vi samer vil ha tog!

Vi vil ha liv langs kysten, på innlandet, i bygdene og byene i nord. Vi må bygge for livet i 2100 ikke 1800. Det krever mer infrastruktur, inkludert Nord-Norgebanen.

TOGFORKJEMPER: Sylvi Pedersen Vatne er klar på at hun ønsker Nord-Norgebanen velkommen.   Foto: Gorm Kallestad - NTB og Privat

leserbrev

Vi ønsker et levende samisk liv og røre i nord, spennende arbeidsplasser basert på samisk kultur og alle andre arbeidsplasser som samer ønsker og har behov for. Vi vil ha et variert samfunn som gleder seg over selvstendige forretningsideer og spennende næringsutvikling. Det gir bolyst og fremtidshåp for oss alle, uansett om vi er nordmenn, samer eller kvener.

Når man leser i media, så ser man at både Sametingets flertall med NSR, SP og AP er skeptiske til Nord-Norgebanen. Nordkalottfolket er ikke! Vi ønsker den velkommen. Det vil gå hardt utover samisk kultur og næringsliv, sies det. Vi er uenige. Vi trenger bedre infrastruktur i sjøsamiske områder, til bysamer og innlandssamer.

Nord-Norgebanen gir likeverdig infrastruktur i nord og sør. Ja, vi har fly. Ja, vi har muligheter langs kystlinjen. Men, at vi skal være knyttet til resten av Norge og Europa med tog, må være den største selvfølge når vi ser framover. Vi vil være del av et levende nord, i dag og i framtida! Ja, vi samer er i mindretall.

Ja, vi må ta en del hensyn, blant annet til eksisterende viktige næringer. Men, vi blir også hørt i flere sammenhenger. Mange av oss hverdagssamer vil ha det samme som resten av Norge: likeverdig infrastruktur og muligheter for miljøvennlig transport. Klart vi vil! Vi vil ikke på museum, vi vil leve, jobbe og bo i nord, her hvor vi har hjertene våre.

Min datter, mu nieidda, er 18 år. Hun synes det er gammeldags at så mange ser begrensninger når vi lever i digitaliseringens verden i dag, og når vi lever i det som bør og skal være bærekraftige samfunn. Dersom vi vil fortsette å se på videre fraflytting, så skal vi bare henge i å legge ned flere gårdsbruk, nekte infrastruktur og la naturen gro igjen til ingen lengre husker hvordan vi skal bruke den. Men vi ønsker ikke det! Vi ønsker å legge til rette for at våre framtidige generasjoner skal vite at vi har gjort vårt beste for dem.

Det vil absolutt koste oss både i økonomi og naturressurser. Og vi vet hva som blir ropt mot oss:

- Reindrifta vil lide, dere bryr dere ikke om reindrifta! Men hør! Vi sendte folk til månen for mer enn 50 år siden, og det finnes fantastisk teknologi i dag, for gode varslingssystem, unike gjenkjenningsprogram – hva som helst, som vil redusere togdrap til et minimum i framtida! Og digitaliseringen er så vidt begynt, den vil gi masse gode løsninger de neste tiårene. Om vi vil, og om vi forlanger det, så legger man også deler av togbanen på påler, eller bygger under jord, så kan man bevare flytteleier og områder spesielt viktig for beitenæringer som rein, sau og geit.

Nord-Norgebanen løser ikke alt. Vi må fortsatt skape arbeidsplassene, drive næringsutvikling, ønske å leve våre liv i nord. Men at vi skal være nektet den infrastrukturen som man tar som en selvfølge i hele Europa og i Norge for øvrig, er en skandale og en situasjon vi ikke vil akseptere.

Vi har alt å vinne på å stå sammen med alle gode krefter for å få tog til nord. Helst vil vi ha tog til Kirkenes, alt annet er for lite. Men som et minimum må vi ha tog til Tromsø. Det tjener vi alle på. Også vi samer som ønsker bærekraftige samiske samfunn med sterk samisk kultur og identitet. Det nytter ikke å verne oss tilbake til 1800-tallet, når våre etterkommere skal leve i år 2100.

Vi heier på Nord-Norgebanen!