Det er hvordan vi behandler de negative tilbakemeldingene som definerer omdømmet vårt

Kvænangen Høyre kommenterer artikkelen om arbeidsmiljøundersøkelsen.

Geir Morten Olsen, leder i Kvænangen Høyre.   Foto: Isabell Haug

leserbrev

Vi i Kvænangen Høyre har lyst å komme med noen kommentarer. Det er veldig positivt at det er blitt gjennomført en slik undersøkelse, selv om det kommer frem mye negativt. Det er nå arbeidet begynner og at vi alle sammen må jobbe for å snu dette, det er heldigvis også mye bra som skjer i vår fantastiske kommune. Men vi kan ikke være redde for å høre om de dårlige tingene, det er hvordan vi behandler de negative tilbakemeldingene som definerer omdømmet vårt.

Det er også gledelige nyheter at ordfører endelig tar tak i underbemanning på servicekontoret, dårlig kommunikasjon og ikke minst hjemmesiden til kommunen som er under enhver kritikk. Disse tingene er jo noe opposisjon har etterlyst i lang tid. Alle forslag om disse viktige sakene som er blitt lagt frem, har konsekvent blitt nedstemt. Kommunedirektøren ønsker at hele kommunen jobber sammen for å bedreomdømmet, vi la fram et forslag om en brukerundersøkelse som inkluderer alle innbyggere i kommunen, nettopp for å få tilbakemeldinger fra de som er brukere av kommunens tjenester. Dette ble også nedstemt i kommunestyret.


Begge forslagene ble nedstemt av posisjonen

Kvænangen Høyres Geir Olsen svarer Ap-politiker Ole J. Engebretsen.


I kommuneplanens samfunnsdel oppfordres det til å ikke diskutere i diverse nettsamfunn: «Dialogen om samfunnets og kommunens utvikling bør i større grad skje i møter. I mindre grad bør den foregå i nettsamfunn som ikke etterlever alminnelig saklighet i politisk arbeid

Det kan da ikke legges føringer for hvor samfunnet skal ha diskusjoner? Det er ingentvil om at samfunnet blir mer og mer digitalisert, da kan vi ikke distansere oss fra å være med der diskusjonene foregår uansett hvor ubehagelig de er. Ordfører og kommunedirektør sier at de vil ha alle med, da kan vi ikke ekskludere noen for at de er kritiske og diskuterer i «feil» forum.

Vi i opposisjon har lenge vært kritiske til forvaltningen i kommunen, det gjelder innkalling, postlister, møteplaner, protokoll og generell informasjon. Vi har stadig sendt inn bemerkninger om dette og til og med vurdert å gå ut fra kommunestyremøte. De siste månedene har vi sett tegn til bedring og all ære til administrasjon som har tatt disse signalene.

Når det gjelder åpenhet og demokrati, så føler vi i opposisjon at det stadig vekk er opplysninger i enkeltsaker som vi ikke blir informert om før i siste liten eller om vi ikke etterspør disse. Det er viktig med åpenhet og demokrati og at alle som møter i kommunestyret møter opp med samme informasjon, da vil vi få en god og åpen debatt og mulighet til å ta gode og riktige beslutninger.


– Tvert imot blir det bare verre og verre

Kvænangen Høyre retter nye skyts mot kommuneledelsen i kommunen.