Et tvungent karakterbasert opptak vil snu livet opp ned for mange ungdommer

– Regjeringa setter politisk ideologi foran vanlige folks liv, skriver Andrine Hanssen-Seppola (Sp).

FOR SP: Andrine Hanssen-Seppola.   Foto: Pressefoto

leserbrev

Ungdomskandidaten til Høyre i Troms er ute i Framtid i Nord og hyller regjeringas tvangsinnføring av karakterbasert opptak på landsbasis. I virkeligheten er det snakk om noe vi har sett alt for mye av under denne regjeringa; overkjøring, overstyring og overprøving av lokale folkevalgte, som fører til dårligere tjenester for folk.


Tonje mener det er på tide å innføre fritt skolevalg i fylket

Høyrepolitiker og 3. stortingskandidat for Troms Høyre, Tonje Nilsen, mener dagens system er byråkratisk og tungvint.


Allerede i november var kunnskapsminister Guri Melby (V) ute og varslet om at regjeringa ville tvangsinnføre “fritt skolevalg” - i hele landet. Karakterbasert opptak, som det jo faktisk heter, er et inntakssystem til videregående opplæring hvor karakterene dine har alt å si for hvor en kommer inn på skole. Det vil si at karakterer en får som 13-åring vil være med å avgjøre hvor en får gå på videregående. De som har dårligst karakterer vil ende opp på “taperskoler”, mens de som har best karakterer kommer seg inn på de populære “eliteskolene”. I hvilken verden er dette rettferdig og bidrar til “økt frihet" for elevene?

I Troms har vi hatt karakterbasert opptak innenfor regioner, ikke nærskoleprinsippet som Høyres ungdomskandidat feilaktig påstår, og dette har fungert godt - blant annet fordi de folkevalgte på fylkestinget har kunnet bestemme hva og hvilken modell som passer vårt fylke best. I Troms og Finnmark er det fem inntaksregioner, hvor fire av de er i Troms. Man kan fritt søke på skoler i Nord-Troms hvis regionen din er Nord-Troms, samtidig som man kan søke på linjer og tilbud som ikke tilbys i din region.

Denne Tromsmodellen sikrer et godt og desentralisert tilbud for alle ungdommer i fylket, mens fullstendig fritt skolevalg hadde ført til skolenedleggelser i distriktene og noen store skoler i byene.

Selv er jeg 18 år og storfornøyd som elev på Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Jeg er heldig, fordi jeg hadde kommet inn der om det var nærskoleprinsipp eller karakterbasert opptak i Troms og Finnmark. Men politikk handler for meg om å tenke på andre, og faktum i denne saken er at tvungent karakterbasert opptak vil snu livet opp ned for mange ungdommer.

De som ikke har gode nok karakterer, risikerer å måtte flytte hjemmefra og på hybel når de er 15 eller 16 år gamle, selv om de kanskje bor to kilometer unna en videregående skole. Alt fordi regjeringa setter politisk ideologi foran vanlige folks liv. I praksis vil det bety at en fra Tjeldsund kan ende opp på skole i Kirkenes. Har Høyre sin ungdomskandidat tatt innover seg at den avstanden er minimum 910 kilometer og tar 11 timer og 32 minutter å kjøre på en god dag?

For oss i Senterpartiet er det viktig å alltid lytte til de lokale, det er jo tross alt de som vet hvor skoen trykker. Derfor mener vi at det må være opp til fylkeskommunene selv å bestemme inntakssystem til videregående opplæring. Også vi kan anerkjenne at en variant av karakterbasert opptak kanskje fungerer best ett sted, mens nærskoleprinsippet fungerer best et annet. Men det må det nesten være opp til fylkeskommunene å bestemme.

Karakterbasert opptak er grunnleggende urettferdig og gir i realiteten ikke “økt frihet” til elevene. Alternativet for en 15-åring som ikke er klar til å flytte hjemmefra, er jo at han dropper ut. Senterpartiet ønsker en skole flest mulig klarer å fullføre og kommer styrket ut av, og da er verken karakterbasert opptak eller Høyres utdanningspolitikk løsninga.

Heldigvis innføres ikke karakterbasert opptak før skoleåret 2022/2023. Det gir en ny Senterparti-ledet regjering muligheten til å stanse, og gi makta og tilliten tilbake til de lokale folkevalgte. Slik det skal og burde være.