Debattinnlegg

NSR - for deg!

Hvorfor NSR til sametingsvalget?

Vidar Andersen, politisk nestleder Norske Samers Riksforbund  Foto: Elle Mari Dunfjell Oskal/Sámediggi og privat

leserbrev

En av merkevarene til NSR har vært at det ikke skal være så langt til de som velger oss. Slik har jeg selv opplevd NSR helt fra barndommen.

I mangel på samiskundervisning på slutten av 80-tallet, på tross av lovnader fra myndighetene, var NSR de som lyttet. NSR var tydelige på at jeg hadde rett til undervisning i samisk på slutten av 80-tallet - og jeg visste at dette ville NSR jobbe for videre.

Og NSR har gjort det til det fulle, et eksempel er at nå står opplæringsloven på tur ån revideres. Sametingets flertall har levert gode innspill i Sametingets plenum som grunnlag for den videre behandlingen. Det var fint å kunne ha erfaringen med egen undervisning da jeg møtte som vara i Sametinget med denne saken i komitéarbeidet.

Tilbakemeldinger fra velgere har vært noe vi i NSR i Gáisi har vært opptatte av. Av saker som vi har fremmet og som har fått videre behandling er blant annet sak om samer med funksjonsnedsettelser,  vi har gitt innspill om kulturminner som også berører vår krets, vi har tatt opp stedsnavn som mange er opptatte av i kretsen, viktigheten av samiske læreplaner for god undervisning for samiske barn og unge, samisk rom på UNN er foreslått fra talerstolen, vi har vært tydelige om konsultasjonsloven,  som også vil være til gavn for valgkretsens velgere.

Videre har vi foreslått en veiledningstjeneste for offentlig sektor om samiske forhold, sak om samisk språk og kultur i trimløyper ble fremmet på plenum i mars av undertegnende, samisk hus i Tromsø har også vært på agendaen jevnlig - og som også har fått sin løsning. Og det er flere gode saker jeg kunne trukket frem. Disse sakene har kommet til på grunn av tilbakemeldinger fra våre velgere. Det viser at det nytter!

Akkurat som at det var noen som lyttet da jeg trengte hjelp så vil jeg også videreføre dette som politiker og som tillitsvalgt, det skal være kort vei til Sametinget fra velgerne - og vi i NSR skal være til støtte for deg!

Buorre válga - Godt valg!