Norsk idrett søker om 795 millioner kroner neste år

Norges idrettsforbund søker om 795 millioner fra tippemidlene for 2022. Koronapandemien er årsaken til økningen på 6 prosent.

Idrettspresident Berit Kjøll forventer å få søknaden om tippemidlene for 2022 innvilget. Foto: Berit Roald / NTB 

sport

For 2021 var tallet 750 millioner. Idrettspresident Berit Kjøll har stor tro på at idretten får tildelt det som er søkt om.