Ber om redegjørelse

Kontrollutvalget stiller flere spørsmål om bygging av kunstgressbane.

KOSTBART Kontrollutvalget har behandlet sak om Lyngstuva kunstgressbane.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Kontrollutvalget i Lyngen behandlet på siste møte Lyngstuva sportsklubbs kunstgressbane i Nord-Lenangen.

Utvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan byggeprosjektet har vært organisert og fulgt opp i løpet av byggeprosessen.

Rådmannen blir bedt om å redegjøre for tilleggskravene, herunder redegjøre for hvorfor de er ansett å utgjøre tillegg i forhold til kontrakten. Videre om kravet om tillegg ble varslet av entreprenør, om det er skriftig rekvirert og om det er foretatt noen kontroll av tilleggskravene fra kommunens side i forhold til omfang.

Rådmannen bes til slutt redegjøre for hvordan og når fakturaene er attestert, anvist og betalt.

Rådmannen har frist til 15. oktober for å gi tilbakemelding til kontrollutvalget.

LES MER: Ønsker stopp i byggingen

Overskridelsene på Lyngstuvas kunstgressbane ble varslet i slutten av mai måned av Dan-Håvard Johnsen og Bernt Olav Johansen i Lyngen Tverrpolitiske liste.

Bakgrunnen var budsjettsprekk på flere millioner kroner for anlegget, som i starten hadde en kostnadsramme på 5,7 millioner kroner.

I kommunestyremøtet i april ble det opplyst at utgiftene var på nesten 10,3 millioner.

Lyngstuva har etter fotballferien spilt kampene på kunstgressbanen.