Ønsker økt omsetning lokalt

Milliardinvesteringer i Storfjord kommune skal gi ringvirkninger lokalt.

Hilde Nyvoll, Nordreisa Ap  Foto: Yngve Nilssen

nyheter

På et informasjonsmøte på Lyngskroa torsdag informerte prosjektleder Hilde Nyvoll blant annet om mulighetsstudiet for Storfjord i forbindelse med små og store prosjekter innenfor energi- og infrastrukturbygging. Milliarder av kroner skal det investeres for de neste årene.

- Samlet sett vil disse aktivitetene kunne medføre økonomisk vekst i regionen på grunn av stor etterspørsel etter lokale varer og tjenester, sier Nyvoll i en pressemelding.

Også Statnett, Statens vegvesen, Statskog, Avfallsservice og Troms Kraftforsyning og energi var på plass for å informere om ulike utbyggingsprosjekt.

Vi skal kartlegge innkjøpsbehov, leveranser, tjenester, indirekte berørte parter og ressursene i lokalt næringsliv. Vi skal vurdere etterbruk av eventuell infrastruktur, vurdere eventuelle behov for revidering av arealplaner m.m. og legge grunnlag for eventuelt lokalt bedriftsnettverk. Hovedmålet er økt omsetning for lokalt næringsliv, sier Hilde Nyvoll.

Ifølge Nyvoll vil cirka 43 prosent av byggekontraktene i forbindelse med de ulike prosjektene som ble presentert tilfalle lokalt næringsliv.