- Dette er vi veldig glade for

Industrileder er fornøyd med fylkesrådets vilje til å bedre forholdene på Arnøyferga.

Daglig leder ved Arnøy Laks, Håvard Høgstad, mener en treskiftsordning ved Arnøyferga er et langt steg i riktig retning brukerne av fergesambandet.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Som Framtid i Nord skriver i dag har fylkesrådet bestemt seg for å legge inn tre millioner i budsjettet for 2016 slik at man kan gå over fra to skift til tre skift ved fergesambandet Storstein - Lauksundskardet - Nikkeby. Det gleder daglig leder ved Arnøy Laks, Håvard Høgstad.

- Vi er glad for at man viser vilje til å gjøre noe. Vi føler at vi har blitt hørt når vi har sagt hva vi har ment om denne saken, sier Høgstad.

Spredd avgangene

Høgstad pekte tidligere i oktober at en ny slaktekontrakt medførte en ytterligere belastning på fergesambandet. Han mener at toskiftsordningen har ført til altfor lange opphold i trafikken og et oppdemmet transportbehov.

- Man har ikke klart å ta unna trafikken med den nåværende ordningen. Nå får vi spredd avgangene bedre og ting vil flyte bedre, sier Høgstad.

- Hvor mye vil en treskiftordning ha å si for trafikken med Arnøyferga?

- Det vil hjelpe veldig mye på. Nå kommer vi tilbake til slik det var i 2011, da Statens vegvesen drev sambandet og det var riksvei. Det er en riktig prioritering så lenge man mener at det er verdt å satse på fiskeri og havbruk i distriktene, sier Høgstad.

LES OGSÅ: Nå dobler de produksjonen

Det monner

Sammen med oppgraderingen av ferga, slik at den tar 120 tonn med dekkslast, kan Høgstad si seg mer fornøyd med kapasiteten til og fra Arnøya.

- At man har klart å heve kapasiteten fra 80 til 120 tonn betyr at man nå får to fullastede trailere på ferga i steden for én. Da monner det, selv om det fortsatt er én trailer mindre enn før, sier Høgstad.

Leder i samferdselskomiteen i Troms, Nils-Einar Samuelsen (KrF) er også tilfreds med at fergesambandet ut til Arnøya blir tilgodesett nå.

- At distriktene er oppe og går er noe vi liker. Økt kapasitet til og fra Arnøya har vært etterspurt lenge og ble ekstra aktualisert når den nye slaktekontrakten ble inngått. Da er det bra at det kommer penger til et tredje skift, sier Samuelsen.