Kraftig samarbeid

Ishavskraft inngår storavtale med fylkeskommunen, Troms fylkestrafikk og seks kommuner.

Kraftsamarbeid i nord 

nyheter

Det er den såkalte Tromsgruppen som har inngått en strømavtale med Ishavskraft. Tromsgruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Troms fylkeskommune, Troms fylkestrafikk og de seks kommunene Sørreisa, Karlsøy, Balsfjord, Bardu, Målselv og Berg. Avtalen innebærer at Ishavskraft blir strømleverandør til vel 700 anlegg fram til og med 2017.

Fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (KrF) er glad for å kunne inngå avtale med et lokalt kraftselskap.

- Vi skal være bevisste kunder og alltid etterspørre best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Noen ganger medfører det at vare- og tjenestekontrakter går ut av fylket og landsdelen. Desto større er gleden når vi kan inngå kontrakter med lokale bedrifter og slik bidra til at våre kjøp gir større lokale ringvirkninger, sier Kristiansen i en pressemelding.

Markedssjef Robin Strand i Ishavskraft sier i den samme pressemeldingen at Tromsgruppen er en "attraktiv og viktig kunde".

I avtalen ligger det muligheter for en årlig avtaleforlengelse fram til 2019. Tromsgrupppen bruker rundt 80 millioner kWh årlig, hvilket tilsvarer forbruket til 4.500 husholdninger.