Denne kan vel trygt kalles brannveteran

En brannbil registrert i 1973 er tilbake på Furuflaten.

SKUFFET: Stein-Are Olsen (til venstre) og Lasse Dalhaug er skuffet etter at den over 40 år gamle brannbilen er tilbake på Furuflaten. Begge foto: Arne Teigen 

RESERVE: Brannbilen fra 1987 står i beredskap på Lyngseidet.  

nyheter

Brannkorpset i bygda hadde i et halvt år en helt annen hverdag ved å kunne disponere en brannbil fra 1987.

– Motivasjonen svekkes hos alle mann, men vi skal utføre så godt vi kan det oppdraget vi har påtatt oss, forteller brannmester Stein-Are Olsen og utrykningsleder Lasse Dalhaug i Furuflaten Brann og redning.

De skulle gjerne beholdt 1987-bilen på Furuflaten. Nå blir den i stedet brukt som reservebrannbil på Lyngseidet.

Oppmuntringen er at kommunestyret tirsdag bevilget 500.00 kroner til ny brannbil i 2016 på Furuflaten.

Deler fra USA

Brannkorpset på Furuflaten er satt sammen av tolv konstabler og to befal. Ansvarsområdet er primært Furuflaten og 200 meter inn i Pollfjelltunnelen. Korpset har også rykket ut til branner både nord og sør for bygda.

Brannbilen fra 1973 kom tidlig på 2000-tallet til Furuflaten. Den har siden i juli og fram til helt nylig stått på verksted.

 – Bremsene er blitt rettet opp. I tillegg måtte deler til bakakslingen sendes fra USA, sier Lasse Dalhaug.

–  Hvilke begrensninger gir en over 40 år gammel brannbil?

– Den har ikke plass til alle når vi rykker ut, noe som betyr at flere må kjøre med private biler. Vanntanken er på bare 800 liter. For å kunne bruke røykdykkere er kravet minst 2.000 liter vann på tanken.

Startet leting

Uansett tidspunkt når alarmen går, er minimum 4-6 mann på plass i løpet av kort responstid.

Lasse Dalhaug og Stein-Are Olsen forteller at det var stor tilfredshet i korpset mens de kunne bruke den ”nye” brannbilen fra 1987.

– Ved utrykning kunne mannskapet fordele ansvarsområder mens vi kjørte, slik at vi sparte tid når vi kom til brannstedet. Vi skulle gjerne hatt en brannbil med firehjulstrekk i ei bygd med motbakker på begge sider av Lyngsdalselva.

De to befalene uttrykker tilfredshet med at kommunestyret i Lyngen under budsjettbehandlingen bevilget en halv million kroner til ny brannbil i 2016.

– Vi har allerede startet letingen. Utfordringen er at det er vanskelig å finne en akseptsabel erstatter for den prisen. Gamle biler kjøres ofte helt til de blir utrangerte, sier Lasse Dalhaugog Stein-Are Olsen.

- Forstår frustrasjonen

Brannsjefen forstår frustrasjonen i brannkorpset, men Furuflaten må inntil videre klare seg med en over 40 år gammel brannbil.

Kåre Karlsen avviser forslaget om at 1987-modellen kan flyttes tilbake til Furuflaten i stedet for å være reservebil på Lyngseidet.

– Forslaget er ikke akseptabelt for brannordningen i Lyngen. Jeg ser det som ikke aktuelt å ha den bilen stasjonert på Furuflaten på permanent basis.

– Hvordan beskriver du 1973-modellen?

– Den er i dårlig forfatning, men er tillatt å bruke og dekker behovet på Furuflaten.

Vil komme ny modell

Karlsen er fornøyd med at det i løpet av neste år kommer en nyere brannbil for 500.000 kroner til Furuflaten.

– For det beløpet får vi en vesentlig bedre brannbil enn den nåværende på Furuflaten.

Brannkorpset i Nord-Lenangen kan i 2017 kjøpe brannbil for en halv million kroner.

- Når vi får nye biler på plass i Nord-Lenangen og Furuflaten, står Brann og redning godt rustet i Lyngen, forteller brannsjef Kåre Karlsen.