- Aldri kjørt i en verre tunnel

Det storfine besøket fra NAF sentralt fikk kjøre gjennom Pollfjelltunnelen.

ENGASJERTE: Adm. dir. Stig Skjøstad (til venstre), president Odd Samuelsen og lokallagsleder John-Terje Sørensen jobber for at NAF-medlemmene får en bedre hverdag.  Foto: Arne Teigen

nyheter

President Odd Samuelsen og administrerende direktør Stig Skjøstad utvekslet mandag ettermiddag erfaringer og informasjon med lokallagsleder John-Terje Sørensen og 8-9 andre tillitsvalgte.

– Vi har i løpet av de siste 4,5 årene besøkt våre 71 lokallag. Vi lærer av organisasjonen og blir kjent med saker og utfordringer for det enkelte lag. Rundreisen er med på å utvikle hele organisasjonen, forteller president Odd Samuelsen.

Han er valgt som den øverste tillitsvalgte for 503.000 NAF-medlemmer. Stig Skjøstad har det administrative hovedansvaret i automobilforbundet.

Mareritt-tunnel

Samuelsen og Skjøstad kjørte leiebil fra flyplassen i Tromsø, via Fagernes og Breivikeidet til Lyngseidet. Det ble også tid til å sjekke veistandarden på strekningen Lyngseidet-Oteren tur/retur.

– Fylkesvei 868 fra Lyngseidet til Oteren virket som en vei med bare fartshumper.

– Hvordan var opplevelsen i Pollfjelltunnelen?

– Et mareritt, spesielt med tanke på å møte andre biler. Tunnelen er smal, trang og det renner vann. Jeg har aldri tidligere kjørt i en verre tunnel, sier Samuelsen.

Presidenten er opptatt av å gjører hverdagen enklere for sine medlemmer. 

- NAF har i alle år tatt parti med medlemmene og kjempet for deres sak. Vi ønsker å fikse saker medlemmene brenner for. En sentral oppgave er å rekruttere flere medlemmer under 25 år.

Dårlig løsning

– Hvilket råd vil du gi NAF-avdelingen i Nord-Troms?

– Styret lokalt kan gjerne plukke ut to-tre enkeltsaker, som de vil sette ekstra fokus på. NAF sentralt kan bidra med ressurser og kompetanse, sier president Odd Samuelsen.

John-Terje Sørensen er leder for 1.750 medlemmer fra Balsfjord til Kvænangen.

– Pollfjelltunnelen og Kvænangsfjellet er to veistrekninger som peker seg naturlig ut. Kvænangsfjellet skal utbedres, men vi synes løsningen er dårlig, forteller John-Terje Sørensen.