HATT FLERE ÅR MED UNDERSKUDD:

Nå gjør næringshagen det svært godt igjen

Økt inntjening og gode resultater er det man kan si om Halti næringshage AS for 2015.

GODT RESULTAT All honnør til de ansatte i næringshagen som legger ned en formidabel innsats, sier daglig leder Marius Johansen.    Foto: HALTI

nyheter

Driftsresultatet for Halti næringshage AS ble kr 472 721. Etter noen år med underskudd har næringshagen, endelig klart å få en økning i driftsinntektene fra kr 2.15 mill. i 2004 til kr 4.52 mill. i 2015.

Økningen for i fjor er 6,2 %.

- Selskapet forventer fortsatt vekst i 2016. Vi jobber med utviklingsaktiviteter innen forskjellige bransjer bl.a. leverandørindustrien til energisektoren og havbruksnæringen i regionen. All honnør til de ansatte i næringshagen som legger ned en formidabel innsats, sier daglig leder Marius Johansen. 

Halti nærinsghage ble stiftet for 15 år siden, tilbake i 2001, og har i dag fem ansatte. Næringshagen er i dag opptatt av regionale prosjekter som spiller en viktig rolle for gründere, bedriftsutvikling og genrell næringsutvikling i hele Nord-Troms regionen.

Forrige år ble det gjennomført en emisjon for å styrke aksjekapitalen i selskapet.

- Det stemmer at vi har lagt ned en betydelig innsats for å bedre lønnsomheten i selskapet. Vi har tilpasset driften gjennom god økonomistyring, struktur og rutiner. Tiltakene har vært nødvendig for å kunne bedre likviditeten. Framtidsutsiktene ser veldig lovende ut, forteller styreleder Tom-Rune Eliseussen.