HØYESTE ARBEIDSLEDIGHET PÅ 20 ÅR:

– Ledigheten er like høy som på 90-tallet

Arbeidsledigheten er like høy i dag som på midten av 90-tallet.

Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden midten av 90-tallet.  Foto: Ronald Johansen

135000 LEDIGE Arbeidsledigheten har økt siden dagens regjering med statsminister Erna Solberg tok over høsten 2013.  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

nyheter

- Sannheten er at ledigheten nå er like høy som på midten av 90–tallet, slår Unios sjeføkonom Erik Orskaug fast i en pressemelding.

Unio mener Regjeringens skryt over nedgang i ledighet i april, er en sannhet med modifikasjoner. Det begrunner de med at Regjeringen viser til de sesongjusterte NAV-tallene for registrert helt arbeidsledige gikk ned med 1000 fra mars til april.

- Men hele denne nedgangen skyldes at antall tiltaksplasser er trappet opp med 1000 plasser. Ser vi på summen av antall registrert helt ledige og antall arbeidssøkere på tiltak har det vært rett over 100 000 ledige i alle måneder så langt i år, sier Orskaug.

135000 arbeidsledige

De ferskeste tallene fra SSB viser at 135000 personer er helt arbeidsledige første kvartal 2016. Det utgjør 4,9 pst av arbeidsstyrken, noe som er det høyeste ledighetstallet siden 1996. I følge disse tallene har arbeidsledigheten økt fra i underkant 3,5 pst siden den blå-blå regjeringen overtok høsten 2013.

- Det er alarmerende at vi må tilbake til krisa i norsk økonomi på 90-tallet for å finne like høye ledighetstall. Det er også alvorlig at sysselsettingsandelen har falt kraftig de siste årene. Det viser at problemene i norsk økonomi er mer alvorlige enn regjeringen vil innrømme, og at regjeringens økonomiske politikk ikke er i nærheten av å skaper nok nye arbeidsplasser, sier Orskaug.

Forventer tiltak fra regjeringen

- Hadde vi hatt samme sysselsettingsandel som vi hadde før finanskrisa ville sysselsettingen vært 180 000 høyere enn det den er i dag, sier han, og fortsetter:

- Regjeringens klokkertro på skattelettelser og tilbudssidetiltak gjør den handlingslammet i kampen mot ledigheten. Vi forventer at regjeringen i revidert budsjett både kommer med tiltak som kan øke etterspørselen direkte gjennom økte utgifter over statsbudsjettet, og øke antall tiltaksplasser overfor de arbeidsledige betydelig.