Informerer om konsekvensene

To folkemøter om kommunereformen.

INFO-MØTER: Prosjektkoordinator Viggo Jørn Dale er klar for folkemøter i neste uke iStraumen og på Eidebakken. FOTO: Arne Teigen 

nyheter

Prosjektkoordinator Viggo Jørn Dale inviterer i neste uke til to folkemøter om framtidig kommunestruktur i Lyngen. Tirsdag kveld er det møte på Straumen skole, og et døgn senere på Eidebakken.

- Formålet er primært å informere om intensjonsavtalen med Tromsø kommune og hva Status Quo innebærer. Vi presenter de viktigste konsekvensene og virkningene med tanke på tjenesteproduksjon, administrasjon, økonomi og politikk, forteller Dale.

Mulig å forhåndsstemme

Det blir også orientering om rådgivende folkeavstemning mandag 6. juni. Forhånds stemminger mulig.

- Hvem representerer Lyngen kommune på møtene?

- Forhandlingsutvalget bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann, itillegg til meg.

Dale vil ikke kommentere om han betrakter Lyngenfjord-alternativet som definitivt skrinlagt.

- Slike spørsmål håndteres av en eller flere ordførere, sier Dale.

Vedtar retningslinjer

Til møtet i kommunestyret 19. mai fremmer rådmannen ei sak om retningslinjene forfolkeavstemningen.

- Kommunestyret fatter 14. juni endelig avgjørelse om hva som er Lyngens standpunkt i kommunereformen. Departementet har sagt at samtlige av landets kommuner må ha fattet beslutning innen 30. juni om kommunereformen.

- Hva skjer til høsten?

- Fylkesmannen oppsummerer status i sine respektive fylker, og sender innstillingen tilkommunaldepartementet. Stortinget vedtar våren 2017 sammenslåing av kommuner som selv har gått inn for det. Regjeringen har sagt at tvang ikke skal brukes i denne prosessen, forteller Viggo Jørn Dale.

De nye kommunene trer i kraft fra 1. januar 2020.