KJØRTE I 127 KM/T:

- Sjåføren hevder han "glemte seg litt"

Ungdommen som ble målt med en hastighet på 127 km/t på E8 er nå dømt.

NORD-TROMS TINGRETT Tinghuset i Tromsø.  Foto: Arkiv

nyheter

Den unge mannen, hjemmehørende i Skjervøy kommune og i slutten av tenårene, er dømt for overtredelse av Vegtrafikkloven § 31 første ledd under Nord-Troms Tingrett.

Bakgrunnen for dommen er at den unge mannen i april kjørte en personbil i en hastighet på 127 km/t på E8, ved Laksvatn i Balsfjord kommune.

Høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var angitt til 80 km/t, noe som tilsier at han kjørte 47 km/t over tilltatt fartsgrense.

- "Glemte seg litt"

Ifølge dommen avga den unge mannen en uforbeholden tilståelse i retten i dag.

Han skal ha forklart at han under kjøringen "glemte seg litt", noe påtalemyndigheten mener innebar at han var uaktsom.

Videre i domsavsigelsen står det at siktede dømmes i samsvar med siktelsen.

Skjerpende omstendigheter

Den unge mannen er i Nord-Troms tingrett nå dømt til 16 dager betinget fengsel i 16 dager med en prøvetid på to år og ubetinget bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager. Dette ble klart i retten i slutten av mai.

Påtalemyndighetene er det som skjerpende omstendigheter at fartsovertredelsen var så betydelig.

Han er også dømt til tap av førerretten i ti måneder og må gjennomføre full ny førerprøve. Dette på grunn av hans unge alder og at overtredelsen skjedde under prøvetiden for førerkort, som er på to år.

Det også tatt med i betrakningen at han fra tidligere forhold hadde prikker på førerkortet sitt, da tap av førerrett i denne typen saker vanligvis settes til sju måneder.