Gjennomsnittlig ventetid går ned, men øker i psykisk helse for barn og unge

Nye tall viser at gjennomsnittlig ventetid er gått ned første tertial 2014-2016, men den er øker derimot i psykisk helsevern for barn og unge.

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix 

nyheter

Det opplyser regjeringen. Antall pasienter som får behandling går opp og ventetiden går ned innen somatikk, TSB og psykisk helsevern for voksne.

– Vi vil ikke at pasienten skal vente unødvendig lenge, og disse tallene viser at vi er på rett vei. Den siste ventetidsrapporten viser at det stod 255 000 i kø for å få helsehjelp i første tertial 2014. Nå to år etter venter 199 000. Det betyr 56 000 færre i kø. Samtidig som færre står i kø, blir stadig flere henvist til vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi ser nå resultatene av at ansatte på sykehusene gjør en formidabel jobb med å nå målene om å redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tallene fra Norsk pasientregister viser til oppstart med helsehjelp starter. Gjennomsnittlig ventetid i somatisk sektor har gått ned med 8 dager, 11 dager i TSB og 7 dager i psykisk helsevern fra i fjor.

Økende for barn og unge

Statistikken viser at ventetida for barn og unge innen psykisk helsevern har økt med en dag, og har samtidig en liten reduksjon i antall behandlede pasienter.

– Vårt mål er ikke bare å redusere ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. Ventetidene hos sykehusene går generelt ned, blant annet fordi vi har utviklet forutsigbare behandlingsforløp. Etter at regjeringen innførte pakkeforløp for kreft har 30000 pasienter kommet inn i ordningen. Det gir dem definerte tider til utredning, diagnostisering, og oppstart behandling, sier Høie til regjeringen.no.