UP-sjefens beste råd for å unngå bot

Les Utrykningspolitiets egne tips i sommertrafikken.

KONTROLL: Geir Marthinsen, distriktsleder for Utrykningspolitiet.   Foto: Tor Farstad

nyheter

Rett før helgen kom Utrykningspolitiets statistikk for første halvdelen av 2016.

Når det gjelder trafikksikkerhet har fortsatt fart, rus, adferd og verneutstyr størst fokus hos oss, sier UP-sjef Geir Marthinsen, i en pressemelding.

 Denne viser at omtrent 90% av de forenklede forelegg skyldes fartsovertredelser. De øvrige skyldes stort sett adferd som inkluderer blant annet håndholdt mobil.

UP-sjefen mener mange bilister tar for stor risiko.

– Selv om de aller fleste er ”besteborgere” trafikken er det fortsatt for mange som kjører med for stor risiko – for fort, i ruspåvirket tilstand, uten bilbelte og med for stort fokus på mobilen, legger Marthinsen til.

Samtidig skyldes de aller fleste gebyrer manglende bruk av bilbelte.

UP-sjef Geir Marthinsen beste tips til bilistene i sommertrafikken:

  • Pakk bilen fornuftig, og unngå løse gjenstander i kupéen
  • Sett av nok tid til kjøreturen og skaff deg tilstrekkelig hvile
  • Ikke kjør ruspåvirket
  • Overhold fartsgrensene
  • Hold tilstrekkelig avstand til forankjørende
  • Vær særlig aktsom ved forbikjøringer
  • ”Slipp forbi” dersom du er grunnen til kødannelse
  • Ta hensyn til hverandre – det være seg om du kjører, sykler eller går