NORD-TROMS:

Denne kommunen har mest sykefravær

Andelen personer som har vært sykmeldt i de tre første månedene av 2016 har gått tilbake i Nord-Troms. Men Storfjord må tåle en økning. 

SYKEFRAVÆR I løpet av årets tre første måneder hadde 8,5 prosent av alle sysselsatte fra Storfjord vært sykmeldt. Det er eneste kommune i Nord-Troms med økning. Landsgjennomsnittet ligger på 6,2 prosent. (Illustrasjonsfoto) 

nyheter

I løpet av årets første kvartal var det 470 personer bosatt i Nord-Troms som hadde hatt legemeldt fravær fra jobben sin. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som samarbeider med NAV om disse tallene.