Skal undersøke fiskerisaken på nytt

Statsadvokatene ber politiet etterforske tilskuddene fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Årvikbruket Eiendom

Årvikbruket i Årviksand  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Det er NRK Troms som melder om at statsadvokatembetet har gitt Skjervøy kommune medhold i klagenTroms politidistrikts henleggelse i desember i fjor.

Ifølge NRK sier statsadvokat Torstein Hevnskjel at "nye opplysninger om tilskudd fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Årvikbruket Eiendom, gjør det nødvendig å undersøke om det foreligger straffbare forhold".

LES OGSÅ: Ber om påtale

Skjervøy Fiskeriutvikling ble i sin tid opprettet som et kommunalt fond som skulle forvalte de 15 millionene Nergård ga Skjervøy kommune etter at konsernet sa takk for seg i kommunen.