Stor oppslutning om løsrivelse av Skibotn til Kåfjord

Det er stor interesse for folk fra Skibotn om overgang til Kåfjord.

KØ FOR KÅFJORD Det oppsto kø i etterkant av folkemøtet av folk som vil skrive under for en frarivelsen fra Storfjord. Foto: FiN-kilde 

nyheter

På et folkemøte i Skibotn torsdag kveld kom det klart frem at nær halvparten av de fremmøtte ønsker en løsrivelse fra resten av Storfjord kommune.