NY FORSKNING:

Hjernetrening kan gjøre deg lykkelig

Regelmessig bruk av en spesiell hjernetrening hjemme i din egen stue kan gjøre deg lykkeligere.

Illustrasjonsfoto: Bjørnar Olav Leknes

 

Bente Nordtug er førsteamanuensis i helsevitenskap ved Nord universitet. Foto: Børnar Olav Leknes. 

nyheter

Det viser en studie gjennomført høsten 2016 av Nord universitet i samarbeid med hjerneforsker, psykiater og medisiner Svetla Velikova.

Metoden studien viser til kalles for positiv guidet imaginær trening. 


- Guidet positiv imaginær trening er ansett som en effektiv metode i moderne kognitiv psykoterapi. Metoden har vist seg å ha positive utfall på fobier, depresjon, angst, grad av optimisme og forbedring av relasjonelle forhold hos pasientene, sier prosjektleder, førsteamanuensis Bente Nordtug ved Nord universitet i en pressemelding.

Brukte spørreskjema

Både internasjonalt anerkjente spørreskjema og elektriske målinger av hjerneaktiviteten med EEG (elektro-encephalografiske målinger) ble brukt.

Data målt før oppstart ble sammenlignet med data etter tre måneders trening, sier Nordtug.  - Formålet med denne studien var å få kunnskap om kurs i positiv imaginær treningsteknikk hadde helsemessig effekt på kursdeltakerne etter at de hadde praktisert metoden på egen hand uten veiledning - altså når den ikke ble ledet av en psykoterapeut, forklarer Nordtug.

- Vi kan konkludere med at denne treningsmetoden kan være nyttig for emosjonell selvregulering hos friske, og at den har potensiale for å behandle former for sub-klinisk depresjon.Slik foregår hjernetrening


Guidet imaginær trening kan ta utgangspunkt i viktige hendelser eller situasjoner for den det gjelder. Den som utøver treningen vil endre eller påvirke noe inni seg selv.

En ser for seg den aktuelle hendelsen eller situasjonen i dyp avslappet tilstand, og bruker ulike indre kognitive teknikker for å påvirke sin egen hjerne i forhold til hendelsen eller situasjonen, heter det i pressemeldingen.

- Å bruke kognitiv teknikk vil for eksempel si at en ser for seg en tidligere vond situasjon og tenker seg et annet forløp der hendelsen endres til noe positivt. Det kan også være at en ser for seg hvordan en aktuell situasjon skal bli til en god opplevelse, sier Nordtug.

Invitert via Facebook


Tretti friske personer i Norge ble invitert via Facebook til å delta i studien. Først deltok de på et to dager langt kurs for å lære seg teknikker for positiv imaginær treningsmetode, og siden trente de regelmessig hjemme. Etter tre måneder gjennomgikk de teknikkene på nytt. 
- Det viste seg at 22 personer var nær ved å utvikle depresjon ved oppstart. Etter treningsperioden viste analysene av spørreskjemaene at de depressive symptomene var mindre fremtredende. 
Dessuten var de mer tilfredse med sine liv og evaluerte seg selv som mer effektive, sier Nordtug.

- Disse dataene ble så sett i sammenheng med EEG-målingene. Det interessante er at både funnene fra spørreskemaene og målingene fra EEG stemmer overens, slik at positive endringer faktisk kan ses på bilder fra hjernens aktivitet.