Kjøper ikke Ymber-aksjer

Skjervøy kommune har ikke tenkt å kjøpe seg opp i Ymber.

Ørjan Albrigtsen (KrF)  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Skjervøy er én av seks eierkommuner i kraftselskapet som nå har muligheten til å kjøpe Troms fylkeskommunens andel i Ymber. Det etter at Troms fylkeskommune og Troms Kraft brukte for lang tid på transaksjonen av aksjer fra fylket til TK.

I formannskapet mandag redegjorde Ørjan Albrigtsen for ståa.

- Vi har diskutert dette grundig i et eiermøte og spørsmålet er om vi skal gå inn og kjøpe Troms fylkeskommune sine aksjer. Det mener Ymber-ledelsen det nå er åpnet for, sa Albrigtsen.

Han var overfor formannskapets medlemmer klar på at Skjervøy kommune burde sitte rolig i båten.

- Ja, min holdning er at vi står på det vi har diskutert og vedtatt før. Jeg er ikke redd for å få Troms Kraft inn på eiersiden og jeg ønsker ikke å sette Troms fylkeskommune i en vanskelig situasjon. Ikke ser jeg heller at vi har økonomiske muskler til å gå inn og kjøpe fylkets aksjer, sa Albrigtsen, og tilføyde:

- At saken ikke er håndtert  på en god måte av Troms fylkeskommune og Troms Kraft betyr ikke at vi skal trenere prosessen.

Skjervøy, Kautokeino, Nordreisa og Kåfjord eier hver 16,7 prosent av Ymber, mens Kvænangen og Loppa eier 8,3 prosent hver. De siste 16,7 prosentene er på Troms fylkeskommunes hender - en eierandel som Troms Kraft etter planen skal overta. Aksjehandelen var et ledd i en større deal der Ymber kjøpte Troms Krafts andel i Kvænangen Kraftverk.