Full krangel om et sammenslått Troms og Finnmark

Forhandlingsmøtet om et sammenslått Troms og Finnmark fikk en brå slutt fredag da delegasjonen fra Troms forlot møtet i protest.

BRØT FORHANDLINGENE: Troms og Finnmark fylkeskommuner brøt i dag forhandlingene igjen. Bildet er tatt ved et tidligere møte. FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ 

nyheter

Da finnmarksdelegasjonen ikke var villig til å legge administrativ ledelse av fylkeskommunen i det ene fylket og fylkesmannens administrasjon til det andre, valgte forhandlingsleder Willy Ørnebakk fra Troms å takke for seg, skriver iFinnmark.

– Vi har presentert et helt klart standpunkt om at vi må se til de hva andre tvangssammenslåtte fylkene har gjort og legge administrativ ledelse av fylkeskommunen til det ene fylket og fylkesmannens administrasjon til det andre fylket. Finnmark er ikke villig til å fire på det i det hele tatt. Finnmark vil ha begge delene her i Vadsø. Det kan ikke være det som gagner den nye regionen. Dette blir helt umulig å gå for, skal man se det fra vårt ståsted, sier Ørnebakk til avisen.

Han sier delegasjonen fra Troms har vært tydelig på at det er helt urimelig å forlange at begge embetene skal ledes fra den ene delen av hele den nye regionen, og viser til både bosetningsmønster og store avstander.

Maktfordeling

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik ble overrasket da forhandlerne fra nabofylket reiste seg og gikk, og påpeker at delegasjonen fra Troms har gått ut med et tydelig ultimatum om å legge den administrative ledelsen til Tromsø. Finnmark mener Troms skal ha den politiske ledelsen og at Vadsø skal få den administrative.

– Vi har tilbudt dem formannskapsmodellen, fylkesvara og ledelse i tre hovedutvalg, mot at det administrative hovedsetet er i Finnmark, sier Vassvik.

Hun understreker i en pressemelding at Troms brøt forhandlingene før Finnmarks såkalte 4+-modell ble diskutert på samme måte som Troms har diskutert sin modell.

– Det synes jeg er veldig synd. Det er et gjennomarbeidet forslag fra oss som stadig høster støtte, også utenfor forhandlingsrommet. Essensen i 4+ er maktfordeling mellom Troms og Finnmark.

Møte med Mæland

Vassvik sier delegasjonen fra Finnmark var forberedt på å la andre vanskeligere tema ligge for om mulig å komme til en enighet om sammensetningen av en fellesnemnd, men at forhandlingene ble brutt allerede før dette forslaget ble presentert.

Fra Finnmarks side er man klare for videre forhandlinger, men mener ultimatumet fra Troms gjør det vanskelig. Neste kapittel ser ut til å bli et felles møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som Vassvik nå vil ta initiativ til.

(©NTB)