Riddu-besøk endte med samfunnstjeneste

En 20 år gammel mann er dømt for forulemping, vold og trusler mot politiet, samt narkotikabruk.
nyheter

Hendelsene fant sted på Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord i 2017.

En politipatrulje ble kontaktet av festivalpersonell etter at mannen skal ha oppført seg utagerende. Da politiet geleidet tiltalte til en politibil 500 meter unna, skal han ha blitt vanskelig og ha satt seg ned på bakken. 20-åringen gjorde deretter et utfall mot en av betjentene, og ble følgelig lagt i bakken og påført håndjern, skriver iTromsø.

Kalte betjent «fittehore»

Da tiltalte ble forsøkt innsatt i politiets cellebil, kalte han to kvinnelige politibetjenter for «fitte», «hore» og «fittehore». Etter å ha kommet inn i bilen skal han også ha sparket en tredje betjent i låret.

Ifølge rettens vurdering skal 20-åringen ha drukket betydelige mengder alkohol. Mannen måtte overnatte i fyllesarresten, og urinprøver påfølgende dag viste også innhold av THC, et virkestoff i hasj.

Tok hensyn til bakgrunn

I skjerpende retning ble tidligere straffer og vesentlige bøter vektlagt. Selv om vold mot politiet som hovedregel gir ubetinget fengselsstraff, mente retten at det foreligger formildende omstendigheter, da tiltaltes bakgrunn er preget av en belastende og ruspreget oppvekst. Mannen deltar også i et rehabiliteringsopplegg med arbeidstrening og rusavvenning i regi av Nav.

I tillegg har 20-åringen erkjent straffskyld på alle poster i tiltalen, og personlig bedt de involverte betjentene om unnskylding.

Nord-Troms tingrett fant det dermed forsvarlig å idømme tiltalte samfunnsstraff i 30 timer. Gjennomføringstiden ble satt til 120 dager, subsidiært fengsel i 18 dager.

Av hensyn til mannens økonomiske situasjon, idømmes han ikke sakskostnader.