Enda en sjåfør la fram togbillett i tungtransportkontroll

Statens vegvesen har hatt tungtransportkontroll på E8 i Skibotndalen.

STANSET: Sjåføren fikk 12.000 kroner bot.  Foto: STATENS VEGVESEN

  Foto: STATENS VEGVESEN

nyheter

En fører av et utenlandsk vogntog ble i natt stanset av Statens vegvesen. Da ble det avdekket aktivt brudd på døgnhvile, daglig kjøretid og ikke avviklet ukehvile, skriver vegvesenet på Twitter.

I tillegg foreviste sjåføren en falsk togbillett til vegvesenet. Sjåføren fikk et forelegg på 12.000 kroner av politiet og pålagt hvile. Tidligere denne uken viste en annen sjåfør en togbillett i en kontroll på 866 i Skjervøy.

Ikke godt nok sikret

Det samme vogntoget var lastet med stykkgods som ikke var tilstrekkelig sikret, og ADS-gods som var stuet mellom annen gods, noe som gjorde at det sto klemt og utgjorde fare for lekkasjer. Det ble derfor avgitt bruksforbud og omlasting av ADR-gods, samt sikring av stykkgods.

IKKE GODT SIKRET: Vogntoget var lastet med stykkgods som ikke var godt nok sikret. ADS-gods sto mellom annen gods, noe som utgjorde fare for lekkasjer.  Foto: STATENS VEGVESEN