Nå kan du søke støtte til drenering

Bønder i Nordreisa må søke innen 16.april.

I FJOR: Skogstad gård fikk støtte til drenering i 2017.  Foto: Privat.

MED RØR: Drenering kan være både grøfting med rør som graves ned, åpne grøfter, og profilering (åpne grøfter og at jorda formes sånn at det blir fall mot grøftene)  Foto: Privat

nyheter

Nordreisa kommune har fått 200.000 kroner i tilskudd til å bruke på drenering. Dette opplyser landbrukskonsulent Chris Dybvad i en pressemelding til Framtid i Nord.

Tilskuddet kommer årlig fra Fylkesmannen i Troms.

Dybvad forteller at kommunen i år har tilsammen 228.000 kroner å fordele til Nordreisabøndene. Dette rekker til å drenere 114 daa jord. Tilskuddet som gis er på 2000 kroner per daa.

– Drenering er viktig for å få god vekst og avling på jordene, viktig for å unngå kjøreskader og jordpakking, og viktig for å redusere næringsavrenning og lystgassutslipp til luft. Siden dette er så viktig både for matproduksjon og for miljøet, håper vi at flest mulig vil søke tilskudd, sier han.

Søknadsfristen for å søke er satt til 16.april.

– Dersom vi får mange gode søknader, og det ikke blir nok penger, kan vi be om mer penger fra Fylkesmannen. Det er et stort behov for grøfting. Vi på landbrukskontoret kan hjelpe til med å skrive søknad.


– Vi må kunne leve som andre familier

Geitbonde Elise Blixgård får 11.300 kroner mindre i vekst enn andre yrkesgrupper.