Dette sier ordførerne om avisen:

– Det er ingen selvfølge å ha en lokalavis, sier Eirik Mevik.

ORDFØRER I KÅFJORD. Foto: Ørjan Bertelsen  Foto: Foto:Ørjan Bertelsen

nyheter

Svein O. Leiros

Ordfører i Kåfjord kommune:

Først må vi fra Kåfjordsamfunnet gratulere hjerteligst vår egen lokalavis, Framtid i Nord, med 30- årsjubileum. Det er utrolig bra at man har klart å opprettholde en egen avis i Nord-Troms. Dette har hatt storbetydning for innbyggerne i kommunene, der man har fått dekket viktige nyheter lokalt.

Avisa har også hatt en stor betydning for omdømmebygginga av Nord Troms som en region. Avisa har også i disse 30 årene skrevet om den vanlige «Nord-Tromsingen», noe som har gitt avisa et godt renommé, og gjort at den har blitt den suksessen den er blitt. Man har klart å balansere mellom riks-, regionale og lokale nyheter på en forbilledlig måte.

En lokalavis med den organiseringa Framtid i Nord har hatt, har også skapt debatt, noe jeg mener er en styrke for avisa. Med et nedslagsfelt i alle Nord-Tromskommunene så har det vært en utfordringen at dekningen ikke har vært like god i alle kommunene, men også her har man klart å jobbe godt i redaksjon for å strebe seg etter dette.

Å være et mediehus i Nord-Troms forplikter veldig. Ikke bare gjennom krav fra oss innbyggerne som abonnerer, men det er også viktig at Framtid I Nord er bevist på sin rolle som en samfunnsutvikler der man forteller om de gode historiene, trykker debatter og gir rom for skribenter både av privat og politisk art. Så langt har avisa klart seg på en forbilledlig måte, og det fokuset må fortsette, også inn i den digitale verden.

Vi gleder oss til å være med på å utvikle avisa videre i sammen med dere de 30 neste år! Gratulerer hjerteligst med dagen!

Øyvind Evanger

Ordfører i Nordreisa kommune:

Nordreisa kommune ønsker lokalavisa til lykke med 30-års jubileet.

Det å ha en egen nyhetsformidler har vært, og er en stor styrke for regionen. Mange små og store hendelser og begivenheter har blitt, og blir fremdeles dekket på en god måte av Framtid i Nord. Dette er med på å skape større samfunnsinteresse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det setter Nord-Troms på kartet, og er med på å skape identitet og stolthet for regionen.

Framtid i Nord har også maktet å ta steget inn i den digitale verden, noe som gjør avisa bedre rustet til å møte fremtida. Det er en nødvendighet i et digitalt samfunn. Da må vi som lesere akseptere at journalistikk koster penger, og må på noen måter finansieres. Derfor abonnerer vi med glede og forventning på Framtid i Nord, enten digitalt eller i papirform også i fremtida.

Da kan lokalavisa fortsatt bidra i sin svært viktige utviklerrolle, med å trykke gode artikler, lokale historier, skape gode debatter og være med på å drive regionen fremover. Dette er omdømmebygging i praksis.

Sammen med leserne i hele regionen gleder vi oss til å være med på utviklinga i årene som kommer.

Gratulerer med dagen!

 

Ørjan Albrigtsen

Ordfører i Skjervøy:

Som godt etablert lokalavis i Nord-Troms har Framtid i Nord betydd mye for regionen opp gjennom årene. For politikken, for lokalsamfunnet og for debatten er avisa viktig som en formidler av store og små nyhetssaker, skarpe meninger og gode historier fra bygda vi bor i.

Framtid i Nord har vært gjennom stor omstilling de siste årene. Det blir stadig mer utfordrende å drive papiravis. Vi lesere har forventninger om at nyhetssakene skal være oppdaterte til enhver tid. Dette skaper utfordringer for den tradisjonelle måten å drive avisa på. Men lokalavisa er viktig. Vi trenger medier som kjenner lokalsamfunnet og som kan følge det lokale næringslivet og lokalpolitikken tett.

Undesøkelser viser at lokalavisene bidrar til at lokaldemokratiet i kommunene fungerer. Lokalavisa står for nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet. Den holder oss oppdatert på de sakene som kanskje betyr mest for oss i det daglige. Det bidrar til stedstilhørighet, og er, ifølge undersøkelser, kanskje en av de viktigste grunnene til at mange fortsatt leser aviser i dag. Og for innflyttere kan lokalavisa kan være en vei inn i lokalsamfunnet. For de som har flytta kan lokalavisa være linken hjem.

Framtid i Nord må fortsette å utvikle den gode lokale journalistikken som er viktig for våre nærmiljø.

Tillykke med 30-års jubileet!

IDENTITET: Ordfører Dan-Håvard Johnsen fikk ordet etter vigslingen.  Foto: Arne Teigen

 

Dan-Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen:

Framtid i Nord er 30 år som samfunnsutvikler og kulturreferent i Nord Troms.

Gjennom 30 år har FiN referert fra 1.000-vis av idretts- og kulturarrangement. Dette til stor glede for deltakerne, publikum og ikke minst utflytta Nord-Tromsinger som setter stor pris på å holde seg orientert. Når FiN dukker opp på et arrangement setter de en ekstra spissing på eventen.

Hvis vi ser på FiN sitt store geografiske nedslagsfelt sier det seg selv at samfunnsutvikler oppgaven blir komplisert. Dette krever nytenkende journalister og en fremoverlent redaksjon.

I dagens samfunn er det ikke godt nok, det som var topp i år 2000. Denne fokus på nytenkning vet jeg har et sterkt fokus i redaksjonen.

Et samfunn uten en lokalavis som skaper engasjement er lite vitalt. Så derfor,til lykke med jubileet og møt de neste årene som navnet på avisen.

FRAMTID I NORD.

ordfører: Eirik Losnegaard Mevik har tatt initiativ til et om drift av fiskemottaket.Foto: Isabell Haug 

 

Eirik L. Mevik

Ordfører i Kvænangen:

Gratulerer med 30-årsdagen. Det er kanskje først og fremst gratulerer til oss innbyggere i Nord-Troms. Det er ingen selvfølge å ha en lokalavis. 30 år er ingen alder, men med et mediabilde som stadig endrer seg er det ingen selvfølge å bli gammel.

I dag har vi» gjennom sosiale media blitt mediefolk hele gjengen. Det er bra at store så vel som små stemmer har mulighet til å nå ut. Samtidig er vi ikke styrt av redaktører eller «vær varsom plakaten». Såkalte alternative fakta florerer. Derfor er journalistikken og lokalavisa viktig.

Det at lokalavisa har solid forankring i hele regionen gjør det enklere for både media og oss lesere å se det store bildet. Ved å bo og være til stede i lokalsamfunn kommer avisas medarbeidere i kontakt med de som ikke roper høyest.

I en tid hvor antall klikk på internett og kortsiktig gevinst råder, tror jeg lokalavisa gjennom tilstedeværelse og godt håndverk vil styrke sin posisjon i framtida.

Takk til framtid i nord som formidler når det går godt i barnehagen, på samefolkets dag eller når vi er rammet av ulykker. Fortsett å være en solid formidler av det som skjer i hele regionen.

På vegne av Kvænangen kommune gratulerer jeg Framtid i nord hjerteligst med dagen, og all lykke til i framtida.