Falske branninspektører i Nordreisa:

– De opptrer svært pågående og truende

Nordreisa kommune opplyser at innbyggere har hatt besøk av pågående falske branninspektører.

  Foto: Siri Bergset Elvestad

Hilde Henriksen oppforder innbyggere i Nordreisa til å være oppmerksom på at falske branninspektører ferdes i kommunen.  Foto: Isabell Haug

nyheter

– De opptrer svært pågående og truende, og de prøver å tvinge seg inn i private boliger, skriver kommunen på sine hjemmesider.

De falske branninspektørene skal kjøre i en stor hvit varebil med rød skrift på bilen, opplyser kommunen.

Hilde Henriksen, leder beredskap for Nordreisa brannvesen, sier kommunen har fått melding om at hendelsene skal ha skjedd mandag ettermiddag.

Observert i store deler av Nordreisa

– En kvinne hadde besøk der hun opplevde de falske branninspektørene som truende og påtrengende. Kjøretøyet de benyttet seg av skal også ha blitt observert utenfor flere boliger, sier Henriksen.

– Slik jeg forstår det skal det ha skjedd på ettermiddagen, utenfor normal arbeidstid for kommunalt personell, sier Henriksen.

Varebilen skal ha blitt observert i flere deler av Nordreisa, både i området Sørkjosen-Storslett, Oksfjord og Rotsund.

– Ikke slipp inn ukjente

Henriksen understreker at Nord-Troms brannvesen alltid avtaler tid med boligeier på forhånd i forbindelse med inspeksjon, og de identifiserer seg når de kommer på besøk. Hun sier folk bør avvise personer som trapper opp på døra uanmeldt og hevder de er fra kommunen.

– Folk bør ikke slippe inn ukjente som møter opp uanmeldt og ber om å få komme inn. Og dersom man føler seg skremt bør de kontakte politiet, sier Henriksen.

Kommunalt ansatte skal alltid melde ifra på forhånd før besøk, og de har med seg identifikasjon. Kommunalt personell vil benytte seg av kjøretøy med "Nordreisa kommune" påskrevet.

– Ingen fra kommunen møter opp og ber om å få komme inn i boligen til folk. Stort sett er det er kun feiere som går inn under Nord-Troms brannvesen som har behov for å komme inn. Det er kun ved særskilte tilfeller at andre har behov for å komme inn, og da er beboerne informert på forhånd.

– Folk bør rett og slett avvise de som møter opp uanmeldt. Er det noen av oss fra kommunen som møter opp uten å ha varslet får vi komme igjen ved en senere anledning når vi har meldt fra, sier Henriksen.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å avvise slike uvarslede besøk og kontakte politiet om nødvendig.

Politiet i Nordreisa har ikke mottatt noen meldinger om hendelsene.