Svein Ludvigsen (72) tiltalt for seksuelle overgrep

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen.
nyheter

I dag har Statsadvokaten i Troms og Finnmark tatt ut tiltale mot Ludvigsen, som fram til nå har vært referert til som «samfunnstoppen».

Det er i posisjonen som fylkesmann Svein Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt enslige asylsøkere til å skaffe seg seksuell omgang.

Av tiltalen går det fram at overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder i tiden fra 2011 til 2017, blant annet i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrepet også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

Den tidligere politikeren har hele tiden nektet for at han er skyldig.


Fornærmede: – Å anmelde samfunnstoppen var en vanskelig avgjørelse

Mannen, som er i dag er i 30-årene, anmeldte i 2015 samfunnstoppen som han mente hadde utnyttet ham seksuelt. På tidspunktet var han asylsøker uten opphold i landet.


– Innflytelsesrik

Statsadvokaten bekrefter at Ludvigsens rolle som innflytelsesrik politiker fra både lokal- og nasjonalpolitikken, og som fylkesmann i Troms er helt sentralt i tiltalen.

– Man etablerer et overmaktforhold i kraft av stillingen. Det er det vi mener han har utnyttet, sa Nordmo i forbindelse med offentliggjørelsen av tiltalen.

Varetektsfengslet

Like etter nyttår 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann.

Saken er blitt etterforsket gjennom året ved Troms politidistrikt. Det er siden pågripelsen 3. januar i år lagt til grunn for varetektsfengsling at mannen gjennom en årrekke misbrukte sin stilling som innflytelsesrik politiker til å skaffe seg seksuell omgang med en mannlig, ung asylsøker.

Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Alle tre kom til Norge som asylsøkere.


Politiet er ferdige med etterforskningen mot samfunnstoppen:

– Ventetiden har vært lang og vanskelig

Spørsmålet om det skal tas ut tiltale mot den sedelighetssiktede Tromsø-mannen ligger nå på statsadvokatens bord.


– Trist for alle involverte

Overgrepssaken mot Svein Ludvigsen har vært krevende for embetet Høyre-politikeren tidligere var leder for, ifølge nåværende fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

– Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, også hun tidligere statsråd for Høyre.

Deler av tiltalen mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen (H) omfatter tidsperioden da han satt som fylkesmann i Troms. Vik Aspaker opplyser at embetet har samarbeidet med politiet i etterforskningen siden pågripelsen i januar.

– Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, sier Vik Aspaker.

Hun har tidligere hatt kontakt med sin mangeårige partifelle Svein Ludvigsen på mange arenaer. Derfor valgte hun tidlig i samråd med Kommunaldepartementet å erklære seg inhabil.

– Svært alvorlig

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg understreker viktigheten av at overgrepssaken mot hennes partifelle Svein Ludvigsen blir grundig belyst i retten.

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede, sier Solberg til NTB.

Ludvigsen og Solberg var begge statsråder i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005, i henholdsvis Fiskeridepartementet og Kommunaldepartementet.