Stortinget: Ingen reversering av fylkessammenslåingen

I dagens avstemning i Stortinget ble det ikke flertall for å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener Finnmark ikke vil klare seg som eget fylke. I dag stemte Stortinget mot å reversere sammenslåingen med Troms.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Ifølge NRK Finnmark sa Stortinget for tredje gang nei til å gå tilbake på vedtaket om å slå sammen de to nordligste fylkene. KrF valgte å fortsatt holde på sitt standpunkt om å si nei til reversering og da var flertallet for å stå på sammenslåingsvedtaket ganske klart.

Finnmark Aps stortingsrepresentant Ingalill Olsen var ikke fornøyd etter runden i Stortinget.

– Sånn behandler ikke man ikke sitt nordligste fylke. Det største i areal og det eneste med grense til Russland. Det flerkulturelle Finnmark bare skal få lov til å være selv, og at storsamfunnet skal ha respekt for vårt standpunkt. Flertallet har gjort en historisk feil, sier Olsen til NRK Troms.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sa fra talerstolen at Finnmark fylke ikke vil klare å være eget fylke etter at regionreformen er ferdig.

– Finnmark fylkeskommune sliter allerede i dag med oppgavene de har. I regionreformen er det slik at den minste fylkeskommunen setter terskel på hva også den største kan gjøre. Det er både min og ekspertutvalget sin klare oppfatning at Finnmark ikke bør få flere oppgaver, sa Mæland ifølge NRK Finnmark.