Så mange døde av drukning i 2018

I 2018 døde 102 personer av drukning i 2018, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

TALL FOR 2018 Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet, opplyser at 102 personer av drukning i 2018 ifølge statistikken til Redningsselskapet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

nyheter

Tallene viser at det er en økning på ti prosent fra 2017, da 93 personer druknet.

Ifølge en pressemelding fra Redningssleskapet drukner det hvert år rundt 100 personer i landet vårt.

– Det er 100 for mange. Redningsselskapet har fra i år opprettet en egen seksjon for fagfeltet drukning, for å hente inn mer kunnskap om hvem som drukner, hvorfor de drukner og hvilke tiltak vi kan sette inn. Vår visjon er at ingen skal drukne, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet. 


Fem personer omkom i desember, og fram til i slutten av november var det 97 personer som døde av drukning.

– To av de omkomne ble funnet i elver, mens to andre ble funnet i sjøen. Den siste personen havnet i vannet etter å ha kjørt av veien i Søgne. Fortsatt er godt voksne menn overrepresentert på statistikken, ifølge pressemeldingen.

Flere omkommer i badeulykker

Drukningsulykker knyttet til bading bidrar til flere drukninger i 2018 sammenlignet med fjoråret.

I 2018 druknet 18 personer i forbindelse med bading mot tre året før. Ni av de omkomne var i 70- eller 80-årene, mens tre var barn mellom ni og 14 år.

 
– Det høye antallet er trolig et resultat av en uvanlig fin sommer med stor badeaktivitet. Flere av de omkomne har badet alene, og kanskje overvurdert egne ferdigheter, sier Tanja Krangnes, som er ansvarlig for fagfeltet drukning i Redningsselskapet fra 2019. 

Positiv utvikling

På den positive siden går antall drukninger i forbindelse med bruk av fritidsbåt og vannsportaktiviteter ned. 17 personer druknet fra fritidsbåt og to fra kajakk eller kano. Kun én person druknet i forbindelse med bruk av padlebrett.

Året før druknet 26 personer fra fritidsbåt og to fra kajakk eller kano.  

Skal kartlegge risikoen

Fall fra land eller brygge i sjø, innsjø eller elv sto for nærmere 50 prosent av alle drukningsdødsfall i 2018. 

– Denne kategorien omfatter alt fra folk som faller fra bryggen en sen nattetime til turister som går for nært en foss. Disse drukningene er blant det vi skal se nærmere på i år, for å kartlegge risiko og mulige forebyggende tiltak, sier Krangnes. Setter mål for reduksjon

– Etter å ha jobbet med drukningsstatistikken i to år begynner vi å få et godt datagrunnlag for å kunne analysere hva som er problemene og hva som bør gjøres for å redusere antall drukninger. Som et første steg på veien ønsker vi å sette et konkret mål for reduksjon av antall drukninger fram mot 2025, sier Krangnes, som legger til at Redningsselskapet ønsker å samarbeide tett med alle offentlige og private aktører som kan bidra til at færre drukner. 

– Sammen kan vi jobbe for å få til en like stor nedgang i antall drukninger som det har vært i antall trafikkdrepte de siste årene.