FØRSTEVALGET

Ser bare muligheter med en sammenslåing med Storfjord

Line van Gemert slår seg gjerne sammen med nabokommunen.
nyheter

Hjertesak?

Mer næring! Landbruk, havbruk, industri, servicenæring og turisme må få fortsette å skape arbeidsplasser. Vi trenger et sterkt næringsliv i vekst, som vil bidra til at flere kan bosette seg og jobbe i Lyngen. Da trenger vi også flere boligtomter, bedre veier og trygg ferdsel i hele kommunen.