FØRSTEVALGET

Med Thunberg som forbilde

MDGs frontfigur i Storfjord ser til ungdommen når hun skal finne politiske forbilder.

MDGS HÅP I STORFJORD: Silja Skjelnes-Mattila. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

nyheter

Hjertesak?

Klima og miljø er mine selvsagte hjertesaker. Klimaendringer, tap av artsmangfold og plastforurensing bekymrer meg så vanvittig mye. Varige endringer i vær og natur skaper utfordringer som vi er nødt til å ta på alvor, også i Nord-Troms. Først og fremst handler det om å gjøre et verdivalg, og vi må ta tørre å tenke nytt. Vi må ta oss tid og råd til å tenke langsiktig.