Starter forening for å øke laksebestanden i elva:

Vil redde reisalaksen

Roar Olsen har vært laksefisker i flere tiår, og har nå flyttet til hytta han kjøpte for 35 år siden. Nå har han startet foreningen Redd Reisalaksen for å arbeide mot at laksen kan overleve i Reisaelva.

Roar Olsen har de siste 35 årene tilbrakt mye tid ved Reisaelva.   Foto: Matt Harris Photography Ltd.

BEKYMRET: Roar Olsen er bekymret for at storlaksen i Reisaelva kan forsvinne.   Foto: Are B. El­ve­stad

nyheter

For 35 år siden var lei av å bo i campingvogn under laksefisket, og kjøpte hytten som nå i dag er Reisastua. Han forteller at i år igjen er det lite laks i Reisaelva.

– Årets sesong har vært vanskelig. Det er alt for lite laks i elva. Det er jo synd at lakseelvene, spesielt i Nordreisa, er for beskattet. Så nå har jeg sammen med Matt Harris og andre, startet foreningen Redd Reisalaksen. Dette har vi gjort for å se om klarer å få mer fisk i elva, forteller Olsen.

Han forteller at med Redd Reisalaken har de ingen ambisjoner å bestemme noe om elven, men om å gjennomføre tiltak som kan hjelpe laksebestanden i Reisaelva.

Største laksen i verden

– Den genetiske laksen her i Nordreisa, Alta og Lakselv har de største laksene i verden. I mange andre land, som Skottland, er storlaksen borte. Det på grunn av flere tabber som vi også er på tur å gjøre her nå. Her er det enda mulighet å få laks på 15 til 18 kilo.

Olsen er bekymret over at vi også kan miste storlaksen snart, da det for eksempel i Scottland er blitt helt umulig.

Mange nye fiender

I de siste tiårene har det kommet mange nye fiender for laksen, noe som gjør at det er lite laks som overlever turen til og fra havet.

– Problemet et at det er så mange farer for villaksen. Når de har telling her på småfisk, så er det nok, men den kommer ikke tilbake fra havet. Og mange av de som kommer tilbake, blir tatt av fiskere.

Han forteller at nye fiender kan være oppdrett, ulovlig og lovlig garnfiske.

Nå er det snakk om et villakssenter i Nordreisa, og det er Olsen glad for.

– Nordreisa er en nasjonal laksefjord, og jeg er veldig glad for at det ikke er noen oppdrettsanlegg i fjorden. Jeg fatter da ikke hvorfor det er lov å fiske med garn i sjøen i en nasjonal laksefjord.


Gir 600.000 kroner til villakssenter

Et forprosjekt for etablering av villakssenter i Nordreisa får 600.000 kroner i støtte.

 

Han forteller at fire-fem fiskere på havet kan ta opp like mye laks som alle fiskerne i elva, men han påpeker at det er lovlig for fiskerne så lenge ho-laksen slippes ut.

– Det som er feil er at staten lar de få gjøre det i en nasjonal laksefjord, forteller Olsen.

– Elva har potensial. Den er tre ganger så lang som Altaelva og har mange gytegroper her.

I en rapport fra Reisa Elvelag for 2018 kommer det frem at da var det også lite laks.

«Ser man bort fra fjorårets sesong har fangsten av laks i Reisaelva ligget på et lavt nivå (3-4 tonn) de siste årene, spesielt sammenlignet med årene fra 2009-2012 da det ble fanget mellom 8-11 tonn», skriver Reisa Elvelag i rapporten Overvåkningsprosjektet i Reisaelva 2018.

Prosjekt for å redde storlaksen

Redd Reisalaksens mål er å bevare og å utveksle villaksstammen i Reisaelva. En av de bak Redd Reisalaksen, Matt Harris fra Storbritannia, skriver i en e-post til Framtid i Nord at han er bekymret over hvordan Norge tar vare på laksen.

– Jeg mener at Norge må endre holdningene til disse fiskene. De er rett og slett for dyrebare og antallene deres for skjøre for at det nåværende regimet med legalisert og ulovlig netting, og tradisjonell praksis for fangst og drepende fiske, kan fortsette, skriver Harris i en e-post til Framtid i Nord.

– Alt avliving av disse fiskene er ganske enkelt uholdbart, og det er også helt egoistisk og fratar neste generasjon muligheten til å sette pris på disse fantastiske fiskene.