Johnsen: – Åpen for å samarbeide med alle som vil utvikle Lyngen

Sittende ordfører har tro på at de skal klare å danne flertall.

Dan-Håvard Johnsen (LTL)  Foto: Arne Teigen

nyheter

Valgvinneren i Lyngen er foreløpig ikke i samtaler med noen av partiene, men målet for Dan-Håvard Johnsen er å prøve å få flertall og fortsette som ordfører.