Markerer den fredede statusen

– Fredningen gir ekstra vern og er en annerkjennelse av kvensk kultur.

Første i troms: Tørfoss Kvengård og gammelskolen i Sappen er de første kulturminnene som fredes som kvensk i Troms. Foto: Arkiv. 

nyheter

Tørfoss Kvengård og gammelskolen i Sappen, begge i Reisadalen i Nordreisa har fått status som fredede kvenske kulturminner.

Førstkommende søndag inviteres det derfor til fredningsmarkering. Det opplyser formidler ved Nord-Troms Museum, Ann-Charlott M. Sommer-Ekelund.

Elvestuen kommer

Det at anleggene nå fredes, er et resultat av et to-årig samarbeid mellom museet, Riksantikvaren og Nordreisa kommune. Til søndagens arrangement kommer blant andre klima –og miljøminister Ola Elvestuen, fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og assisterende riksantikvar, Marit Huuse.

– Det blir fyrt opp i badstuen, bakt brød i den historiske brødovnen, og underholdning med utdrag fra Kyläpeli-landsbyspelet, lokker Sommer-Ekelund.

– Ekstra vern

De to historiske bygningene blir med dette de første kulturminnene som fredes som kvensk i Troms. Fra før av er Niemenaikku i Kvænangen fredet som en gjenreisningsgård.

– Det er veldig bra at anleggene nå blir fredet. Det gir de et ekstra vern og er en anerkjennelse av kvensk kultur, sier formidleren.

Nord-Troms Museum forvalter kvengården for Nordreisa kommune, som nå blir nummer to i rekken over fredede anlegg som museet forvalter. Fra før av drifter de Maursund Gård i Skjervøy kommune.

Tørfoss kvengård, eller Kuivakoski, er fra 1800-tallet, og gir folk et bilde av hvordan kvenene bodde, hvilke næringer de levde av og hvordan deres kultur formidles i dag. Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu, er en av internatskolene som fantes for kvenske barn i dalen.

– Den ble bygget i 1890 og var i drift fram til 1950. Skolen er et vitnesbyrd om den fornorskingen som det kvenske folket var utsatt for, sier Sommer-Ekelund.