Høyesterett forkastet anke fra mor som la ut bilder av datteren på Facebook

Høyesterett forkaster anken fra en kvinne i slutten av 40-årene som tidligere i år ble dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på Facebook.

Høyesterett har forkastet anken til en kvinne i 40-årene som er dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på sosiale medier.  Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

nyheter

Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april. Kvinnen ble også dømt for å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika.