Studiesenteret er reddet: – Endelig har vi fått finansieringen på plass

Etter 13 år har man fått på plass statlig finansiering for studiesenteret.

FORNØYD: Ørjan Albrigtsen kan fornøyd meddele at Stortinget har gått inn for å delfinansiere Nord-Troms studiesentret med èn million kroner. 

nyheter

Forrige uke skrev Framtid i Nord at Nord-Troms studiesenter stod i fare for nedleggelse. Grunnen er at prosjektmidlene har tatt slutt, og at det ikke ville være mulig å drifte ut 2020 med gjenstående midler.