Hipp hurra – med en viss bismak

Festen har dessverre også en bakside. Millionen fra Staten er nemlig kun en tredel av hva senteret trenger.

All erfaring tilsier at vi må på regne nye sverdslag.

nyheter

Det er all grunn til å sprette sjampanjen, og feire at Nord-Troms Studiesenter er berget. Å ha et slikt tilbud i regionen er avgjørende for at vi skal kunne styre vår egen utvikling, og sikre oss fagfolk der vi trenger dem. Gjentatte reprotasjer i dette mediet vitner om at studiesenteret også gjør jobben, gjennom å gi folk høyere utdanning, alt mens de bor og bidrar i regionen.


Studiesenteret er reddet: – Endelig har vi fått finansieringen på plass

Etter 13 år har man fått på plass statlig finansiering for studiesenteret.

 

Det er også god grunn til å takke våre lokale politikere, og i denne omgang KrF-ordfører Ørjan Albrigtsen, som brukte sin politiske tyngde til å overbevise partifellen, KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan, til bidra. Og sammen med Høyres Kent Gudmundsen, Frps Per-Willy Amundsen og Venstres Guri Melby, kunne Grøvan tirsdag meddele at dette var løst gjennom støtte i statsbudsjettet.

Men her kommer også bismaken. Det er ikke bevilget faste, årvisse penger. All erfaring tilsier at vi dermed må påregne nye sverdslag for å sikre studiesenteret.

Den andre ingrediensen som forbitrer sjampanjen, er det faktum at Nord-Troms Studiesenter ikke er noen nyhet for verken Amundsen eller Gudmundsen. De har kjent til tilbudet - og enda mer behovet for statlig finansiering - i lang tid. Å komme nå, etter flere år i posisjon, og lansere seg som redningsmenn virker forsiktig sagt noe søkt.

Festen har dessverre også en siste bakside. Millionen fra Staten er nemlig kun en tredel av hva Studiesenteret trenger. Kommunene bidrar med til sammen 500.000,- i rene penger og 1,2 millioner i ressurser via studiebibliotekene. Håpet er at Troms Fylkeskommune fortsetter sine årvisse bidrag. Det er søkt om 1,5 millioner kroner. Samlet kan det gi studiesenteret tre millioner kroner i grunnfinansiering, noe som vil gi det et godt fundament for å bygge seg end sterkere.

Det er ingen tvil om at Nord-Troms trenger studiesenteret. Dette vet våre lokale politikere, og derfor stiller de tverrpolitisk opp med oppbretta ermer for å kjempe. Det burde være unødvendig at slike kamper må skje nærmest hvert år. Det er derfor vi ikke slipper sjampanjegaloppen løs. Det skal vi gjøre den dagen Gudmundsen, Amundsen, Grøvan og Melby sikrer fast, årlig statlig finansiering. Og er den full, lover vi en lik fest - en full!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Sykepleierstudenten Ramona (26): – Vi trenger studiesenteret

Studentene pustet lettet ut da videre drift av studiesenteret var sikret.