– Skilinja er utrolig viktig for kommunen og regionen

Kommunestyret ber i en uttalelse om at landslinjeordningen får bestå.
nyheter

Framtid i Nord skrev i november om at landslinjeordningen skal gjennomgås - og at skilinja står i fare for å svekkes som resultat.

– Det er grunnlag for bekymring, sa rektor ved Nord-Troms VGS da.

Dette som følge av at landslinjetilskuddet vurderes innlemmet i fylkeskommunens rammeoverføring - uten at de er øremerket.


Så var det på han igjen

Samtidig som man har kakefest på Nord-Troms Studiesenter for å feire at man etter alt å dømme får penger fra både stat og fylke, kvesser man knivene nede på den videregående skolen.


Kommunestyret i Nordreisa vedtok en uttalelse, der de ber om at landslinjeordningen består som den er i dag - og at midlene ikke innlemmes i rammeoverføringene til fylket.

– For Nordreisa kommune og regionen Nord-Troms er Nordnorsk skilinje og Nord-Troms videregående skole et utrolig viktig tilbud. Studietilbudet bidrar til å holde folketallet stabilt, gjennomsnittsalderen i befolkningssammensetningen reduseres, det utgjør en forskjell for næringslivet, lettere tilgang til arbeidskraft og er også en utrolig viktig samarbeidspartner for idretten ifht investering og drift av anlegg, skriver kommunestyret.

De skriver videre at skilinja har som ambisjon å være det ledende juniormiljøet i landsdelen, samt regelmessig få frem løpere til internasjonalt nivå som senior.

– Det unike med Nordnorsk skilinje er treningsforhold rett utenfor skolebygget, sommer som vinter. Det legges opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over fire år, i tillegg til trening på dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie, heter det i uttalelsen.