Nå kan du søke om støtte for å rydde strender

Miljødirektoratet tildeler midler.

Illustrasjonsfoto.  

nyheter

70 millioner kroner skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling i 2020. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

– En alvorlig trussel

Det er rydding i strandsoner og marint avfall på havbunnen som i hovedsak får støtte, men også tiltak knyttet til elvebredder og vassdrag kan få tilskudd. Fristen for å søke går ut 7. februar.


Disse har fått støtte til strandrydding

– Alle som søkte har fått tilskudd.


– Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste årene har vi sett en imponerende vilje fra enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale selskaper og samarbeidsorganer til å rydde opp langs strender og elvebredder. Denne innsatsen vil vi støtte opp under gjennom denne tilskuddsordningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

69 prosjekter i 2019

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambra sier marin forsøpling virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene.

– I fjor var vi med å støtte 69 prosjekter landet rundt som tilsammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet. Jeg håper at vi også i år får inn mange gode søknader, sier hun.

Direktoratets tilskuddsordning er rettet mot frivillige og ideelle organisasjoner eller stiftelser, private virksomheter som ikke er enkeltpersonsforetak, og selvstendige kommunale eller interkommunale selskaper og samarbeidsorganer. Minstesummen det kan søkes om er 300.000 kroner. Som hovedregel skal prosjektet utføres i løpet av 2020.


42 tonn marint søppel er fjernet

Aldri før har det vært samlet inn mer marint søppel i regionen.