Lyngenlam fikk «Champagne-status» på matmesse i Berlin

Produsentforeningen har fått beskyttet geografisk betegnelse på mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin.

Nina Sundqvist (Matmerk), Marita Berglund og Runo Berglund (Lyngenlam), statssekretær Widar Skogan, Statsråd Olaug Bollestad, og Knut Ola Bredesen Storbråten og Siv Beate Eggen fra Norsk setersmør. Både Lyngenlam og setersmør er nå en av våre nasjonale matskatter.  Foto: Matmerk

nyheter

– Skal vi lykkes med å gjøre Norge til en matnasjon av rang, så trenger vi dedikerte lokalmatprodusenter som dere, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad under tildelingen.