Utsatte saka etter at prisen steg med en millioner kroner

Gjennomføringen av saken om velferdsteknologi økte prisen med femti prosent samme dag som kommunestyret skulle behandle saken.

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik utelukker ikke at det må gjøres innstramminger etter en periode med mye investeringer i kommunen.  

nyheter

I forrige uke var det kommunestyremøte i Kvænangen, og en av sakene som var på sakslisten omhandlet investeringer i velferdsteknologi. Prisen på gjennomføringen av forslaget endret seg imidlertid samme dag som møtet skulle avholdes. En kostnad på to millioner ble til tre millioner, og et enstemmig kommunestyre som valgte å utsette saken.