Fare for påskens arrangementer

Med de restriksjonene myndighetene nå har gitt på samfunnet, er det fare for påskens arrangementer.

650 mennesker deltok på Kåfjordpilken i 2017.   Foto: Håkon Stenvoll

nyheter

Påsken er høytid for sosiale arrangementer, fjellturer og isfiskekonkurranse. Nå er samfunnet i en vanskelig situasjon, og myndighetenes restriksjoner gjør at det er fare for at mange arrangementer som skal arrangeres i påsken avlyses i Nord-Troms.