26. mars: Ingen nye korona-tilfeller i Nord-Troms

Den ene smittede på Skjervøy står fortsatt som den eneste påviste korona-saken i regionen.

Illustrasjonsbilde: Ingen nye smittetilfeller i Nord-Troms kommunene.   Foto: Alexander Zemlianichenko

nyheter

Kommuneoverlege i Kåfjord, Anita Monsen, melder om ingen smittede i Kåfjord.

– Vi har ingen kjent smitte blant Kåfjordinnbyggerne ennå. Vi har i snitt gjort én til fire tester hver dag, og har hittil bare fått negative prøveresultater. Vi følger ekstra godt med på innbyggere som har vært på reise, men vi har ingen klare mistanker om at noen kan være smittet per i dag.

For Kåfjords nabokommune i nord, Storfjord er det heller ingen nye smittede melder de på sin nettside. De hadde på onsdag gjort 79 prøver, og alle prøvene de har fått svar på er negative.

Kjell Nysveen, kommuneoverlege i Kvænangen melder også om null smitte.

– Vi har gjort om lag 30 prøver, og fått svar på samtlige. Det er ikke påvist noen koronasmittede i kommunen.

Skjervøy, som eneste Nord-Troms kommune hvor det har blitt påvist et tilfelle av koronoviruset har de ingen nye smittede siden.

– Vi har ingen nye smittetilfeller, utover det som er kjent. Vi har gjort 42 prøver totalt sett.

I Nordreisa har kommuneoverlege, Øyvind Roarsen, heller ingen smittede.

– Vi fikk svar på 12 prøver på tirsdag, de var alle negative. Vi har ingen som er påvist smittet, og har tatt totalt 68 prøver. De siste prøvene som ble tatt var på tirsdag, og vi venter å få svar på de innen kort tid.

Framtid i Nord har ikke lyktes å få kontakt med kommuneoverlegen i Lyngen, Carol Pascoe, og har dermed ingen oppdaterte smittetall fra kommunen.